Gerze Kafeste Şehir Olma Yolunda

Sinop, Gerze ve Dikmen ilçesi açıkları deniz sahasında kafes balıkçılığı her geçen gün artıyor.

Gerze Kafeste Şehir Olma Yolunda

Sinop ile Yakakent arasına yapılmak istenen 39 balık üretim çiftliğine karşı çevrecilerin başlattıkları mücadeleye rağmen bölgede balık kafesleri her gün artmakta.

Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED) yönetmeliğinin 17. Maddesi 2. Bendinde “Bakanlık 15 iş günü içerisinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararını 15 iş günü içerisinde verir. Kararı valiliğe, proje sahibine ve bakanlıkça yeterlilik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirir. Valilik bu kararı askıda ilan ve internet aracılıyla duyurur.” Hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda valilik “ÇED Gerekli Değildir” kararıyla 7 Mart 2018 de Ladik Akdağ Su Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 19 Mart 2018 Parlak Su Ürünleri II, 13 Nisan 2018 Turan Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14 Mayıs 2018 Sibal Plastik ve Su Üürünleri Değerlendirme San. ve Tic. A.Ş. ve 28 Mayıs 2018 tarihlerinde Turan Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Turan 1) nin yapmış oldukları projelerine valilik olumlu cevap vermiş bulunmakta.

Bu aşamada çevrecilerin direnişi denizine sahip çıkması göz ardı edilmiş, her geçen gün deniz sahamızda balık kafesleri artmakta olup kafeste bir şehire dönüşmekteyiz.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin araştırmalarına göre Kafes Balıkçılının bilimsel olarak çevreye etkisi:

Yemleme Stratejisi ve Kimyasal Kullanımı

Yem, organik ve inorganik maddelerden oluşmaktadır. Su ürünleri yemlerinde genel olarak % 0,9-1,5 oranında fosfor, % 7-8 oranında azot bulunmaktadır. Yemlerle alınan azot miktarı balık türlerine göre değişmekle beraber yaklaşık % 20-30 oranında olmaktadır, geri kalan % 70-80 ise suya geri atılmaktadır. Fosfor, azot, organik maddeler ve sudaki asılı katı maddeler balık çiftliklerinde kirliliğe yol açan etmenlerdendir.

Ortamda azot ve fosforun fazla olması alg üremesinin aşırı artmasına, oksijen miktarının düşmesine ve ötrafikasyona neden olur.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde kimyasallar hastalıkların kontrolü, su kalitesi kriterlerinin arttırılması ve su bitkilerinin kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan kimyasallar şunlardır: antifaulingler (fauling organizmaları öldürücüler), dezenfektanlar (hijyen amaçlı kullanılırlar), algisidler (alg öldürücüler), herbisidler (bitki öldürücüler), pestisidler (bitki ve böcek öldürücülerin tümü), parazisidler (parazit öldürücüler) ve antimikrobiyaller (bakteri öldürücüler).

Kültür ortamında yapılan üretimde, yetiştirilen türlerde hastalık görüldüğünde ilaçla tedavi yapılması kaçınılmazdır. Hastalıkları önlemek tedaviden daha kolay daha az masraflı, halk sağlığı ve çevre açısından daha güvenilirdir. Hastalıkların önlenmesi için alınacak tedbirler ilaç kullanımından doğacak olan sakıncaları gidermede etkin bir yoldur. Alınacak tedbirler arasında aşılama, probiyotik ve prebiyotik kullanımı sayılabilir. Ayrıca bakım ve besleme şartlarını iyileştirmek, aşırı stok yoğunluğunu önlemek, hijyen kurallarına uymak alınabilecek tedbirler arasındadır.

Su Kolonu ve Sediment

Bilinçsiz yemleme sonucunda hem yemin yüksek maliyetinden dolayı ekonomik bir kayıp hem de balıkların yemediği yemler sistemin dip yapısına çökerek sedimentin yapısını bozmaktadır.  Üstelik yemlerin belirli bir oranı suda çözündüğü için aşırı yemlemenin sonucunda bu olay sonucunda su kolonuna daha fazla azot ve fosfor girdisi olmaktadır.

Antibiyotikler yem ile birlikte verildiğinde % 20-30’u balık vücudunda tutulmakta % 70-80’i ise çevreye geçmektedir. Bakteriyel balık hastalıklarında geçmiş dönemde sıklıkla kullanılan bir madde olan oksitetrasiklin ile tedavinin yapıldığı günden 13 gün sonra kafeslerin yakınında ve 400 millik mesafede yakalanan balıklarda ve 80 m uzaktan alınan midyelerde önemli miktarda antibiyotik birikimine rastlanmıştır.

Sonuç olarak, yetiştiricilik sistemlerinin çevreyle etkileşimi çok önemli bir durumdur. Su ortamının kirlenmesi yetiştirilen canlı üzerinde de olumsuz etkiler yapar ve canlının gelişiminde bazı istenmeyen olaylar gerçekleşebilir. Bunun dışında da sistemin dışında bulunan canlılığa etkileyerek ekosistemde istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Bunun çözümü için ülkemizde son zamanlarda başlanılmış olan eksrüzyon teknolojisi ile üretilen yemler kullanılmalı ve doğru bir yemleme stratejisi belirlenmelidir. Balık hastalıklarında kullanılan kimyasalların yerine (özellikle antibiyotikler) alternatifler aranmalıdır (örneğin probiyotikler gibi).

Gerze Gündem Haber

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2018, 13:01

Mustafa Yoğurtçu

YORUM EKLE
YORUMLAR
nerdeler
nerdeler - 5 yıl Önce

çevreciler nerde susturuldularmı

adddd
adddd - 5 yıl Önce

bir zamanlar yegep diye platform vardı galiba kapatıldı. geç kalmadan gerze halkı harekete geçmeli

dost
dost - 5 yıl Önce

hepsi hikaye denizde yanlış avlanma neticesinde balık mı kaldı kafes balıkçılığı elzem oldu

banner381
SIRADAKİ HABER