Karar Sizlerin...!

GERÇEK’ in Almanya Mannheim gezisi sonucu yaptığı açıklamalarına, YEGEP tarafından verilen cevap ile bu yanıta GES sorumlusu Zafer Kadir Gençsoy’ un cevabı.

Karar Sizlerin...!

  Gazetemizin sürdürdüğü tarafsız habercilik ilkesi gereğince, tarafların görüşlerini virgülüne dokunmadan, her zaman olduğu gibi yorumsuz olarak sizlerle paylaşıyoruz.

Zafer Gençsoy’dan Almanya’daki Santralle İlgili Temiz Bilgiler

“GERZE’DE TERMİK SANTRALLE İLGİLİ YANLIŞ VE KİRLİ BİLGİYE GEÇİT VERMEYECEĞİM”

 

Sevgili Hemşerilerim,

Bazı kişiler geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğimiz Mannheim santralinin, WWF verilerine göre Almanya’daki en kirli santraller listesinde yer aldığını ileri sürmekte.

 Söz konusu iddiaları bazı malum yatırım karşıtlarının yarattığı bilgi kirliliğinin çok tipik bir örneğidir. Yaratılmak istenen algıyı ve sonucu tam tersine çevirecek yüzde yüz saptırmalar, bilimsel yanlışlar ve kasıtlı eksiklerle doludur. Bu yanlışlar ya Gerzelileri yanıltma isteğinin ürünü olarak kasıtlı bir şekilde yapılmıştır, ya da eğer kasıt yoksa yarı cehaletin ürünüdür. Bu ikincisi maalesef cehaletten bile daha tehlikelidir.

Burada önce söz konusu iddialardaki temel yanlış ve eksikleri tek tek ifşa edip yerine doğru ve temiz bilgileri koyacağız. Sonra da bizzat kendilerinin başvurduğu bilgi kaynağının apaçık ortaya koyduğu gerçeği nasıl umarsızca gizlediklerini ortaya koyacağız.

BAŞLICA KİRLİ BİLGİLER

1) Mayıs 2007’de yayınlanan bu liste 2006 yılı ve öncesinin verilerine dayanmaktadır. 2006 yılından başlayarak yapılan hayati iyileştirme ve geliştirmeleri içermeyen bu eski ve geçersiz listeyi sanki hala geçerliymiş gibi kontrol etmeden GÜNCELLEMEDEN yayınlamak ya dikkatsizliktir ya da okuyucuyu yanıltmayı amaçlamaktadır.

2) Söz konusu iddiada belirtilen ‘’6. Ünite 2006’da gazla çalıştırmaya başlandı’’ ibaresi ise tamamen yanlıştır, umarım sadece tercüme hatası, ya da anlama eksikliğidir. 2006 yılında 6. Ünite gaz yakıttan taşkömürü yakıtına çevrilmiş ve baca gazı arıtma tesisi ilave edilerek modernize edilmiştir.

3) O tarihte listede 10. Sırada olan bu santral (Grosskraftwerk Mannheim) 8 üniteden oluşmaktadır ve bunların içinde 1, 2 ve 5. üniteler kapatılmıştır. İnceleme ziyaretinde bulunduğumuz ünite, 2006 yılında gaz yakıttan taşkömürü yakıtına çevrilmiş ve baca gazı arıtma tesisi ilave edilerek modernize edilmiş olan, artık kirlilik yaratmayan 6. Ünitedir.

4) Mannheim santralinin aynı listede verilen kuruluş yıllarına bakıldığında eski ünitelerin 1966-1993 yılları arasında kuruldukları görülmektedir. Listede 2006 yılında yenilenen üniteden bahsedilmemektedir. Yani listede kirlilik yarattığı belirtilen üniteler 20 ila 46 yaş arasındaki ünitelerdir. İddialarda bunlar gibi eskimiş ve eski teknolojilerle kurulmuş ünitelerin kapatıldığı ve yerlerine yeni temiz teknoloji ile yapılan yeni üniteler inşa edildiği gerçeği belirtilmemektedir. 

5) Kısacası 6. ünitenin 2006’da temiz teknolojiyle yenilendiği ve inşa edilmekte olan temiz teknolojili 9. Ünitenin kapatılacak eski teknolojiye sahip 3 ve 4. Ünitelerin yerini alacağı belirtilmemektedir.  Listede yer alan ölçümler elbette yeni teknoloji ve modern baca gazı arıtma tesisine sahip olan 6. Ünite ve inşa halindeki 9. Ünite’nin emisyonları değildir. .

6) Söz konusu eksikler aslında şu temel gerçeği saklamaktadır: Almanya’da eskimiş ve eski teknolojilerle kurulmuş santraller kapatılmakta, yerlerine yeni ve temiz teknoloji kullanılan kömürlü santraller yapılmaktadır. Aynen Mannheim’daki 9. Ünite olan Taşkömürü yakıtlı Termik santral gibi. DARISI BAŞIMIZA!

7) Malum iddialarda ''Almanya enerji için kullandığı güneş panelleri ile gündemde ve şu anda kullandığı güneş panelleri ile 20 nükleer santralin ürettiği enerjiye ( 22.000 MW) eşit enerji elde etmektedir.'' denmektedir, DOĞRU ama EKSİKTİR, bu sadece güneşin gökyüzünde parladığı andaki bir süre için geçerlidir! Peki, havanın bulutlu olduğu zamanlarda ve geceleri fabrikalar duracak ve insanlar mum ışığında mı oturacaklar? Hayır, yine aynı miktarda enerji sağlayan Termik Santraller devrede olacak ve elektrik sağlayacaklardır! Bir ülkenin elektrik ihtiyacının tamamı Güneş panelleri ile sağlansa bile Güneşin olmadığı süreler için mutlaka aynı miktarda güce sahip Termik santrallere ihtiyaç vardır, çünkü henüz bu panellerden sağlanan enerji ekonomik olarak depolanamamaktadır!

Yanlışlıklar komedisi burada bitse iyi olurdu: siz de ben de daha fazla yorulmazdık. Ama maalesef yanılmanın ve yanıltmanın sonu yok!

 

BUNLAR KÖMÜRÜ BİLE DOĞRU DÜRÜST BİLMİYOR!

Listede yer alan kirli santrallerin 8 tanesi LİNYİT yakıtlı santrallerdir, bilindiği gibi LİNYİT taşkömürüne göre çok daha fazla nem , kül ve kükürt içermektedir. Üstelik  taşkömürünün bir kilogramında bulunan 6000-7000 kilokaloriye karşılık LİNYİT’te bu değer sadece 1000-2500 arasındadır. Malum iddialarda taşkömürün antresit kömürü olduğu sanılmakta ve 9000 kalori yazılmaktadır. Bir tonunda mı, bir gramında mı? Neyse, bu yazıyı yazanlara bir kere daha lise, hatta ortaokul kitaplarını tavsiye edeceğim!

Doğrusu şu: Taşkömürü, linyitle antresit arasında bir kömür çeşidi olup yakıldığında 6000-7000 kilokalori/kg enerji verir ve kükürt miktarı % 1’in altındadır ( Linyitin % 2-4) .GERZE’ye yapılacak santral malum iddialarda belirtildiği gibi düşük değil YÜKSEK KALİTELİ KÖMÜR yakacaktır, tıpkı, halen bazı kurumlarda kışın yakılan düşük kaliteli linyit gibi değil şu anda evlerinizde yaktığınız taşkömürü gibi!

BİLGİ SAKLAYIP HALKI ALDATIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şimdi esas noktaya gelelim. İlgili iddialarda aynen şu ifade geçmektedir:

‘’Bunun bilincinde olan Avrupa ülkeleri tek tek termik santralleri kapatmakta ya da  gaz ile çalışan santralleri açmaktadır. GWPF (The Global Warming Policy Foundation) verilerine göre Almanya 29 tane gazla çalışan santral kurma kararı almıştır(23 Nisan 2012)(3)’’

Bu bilgiyi de iddiada belirtilen 3 nolu kaynaktan aldıklarını belirtiyorlar . Şimdi hep birlikte bu kaynağa yakından bakacağız. Ve gerçekleri nasıl gizlediklerini, kendi dayandıkları kaynağın yazılarının amacını baştan sona nasıl çürüttüğünü hep beraber göreceğiz. Verdikleri bilgiye dayanak gösterdikleri kaynak yayının başlığı aynen şöyle:

‘’Germany Building 17 New Coal, 29 New Gas-Fired Power Stations’’.

 Türkçesi: ‘’Almanya 17 yeni Kömür, 29 Yeni Gaz yakıtlı Santral inşa ediyor’’

 

Şimdi gelin bu kaynaktaki diğer bilgileri de  inceleyelim:

          Almanya 2020 yılına kadar 42 000 MW kapasitede YENİ santral kuracaktır. Bunların %85’i yapım aşamasındadır.

          Kurulacak olan bu santrallerin 17 tanesi kömür yakan santral, 29 tanesi de doğalgaz yakan santral olacaktır. İddialarda kurulacak 17 adet kömür santralinden hiç bahsedilmezken sadece 29 adet doğalgaz santrali vurgulanmaktadır, yani çevreye CO2 ( karbondioksit ) yayan diğer bir TERMİK SANTRAL olan doğalgaz santrali desteklenmektedir ve bu çok MANİDARDIR!!!

          Kaldı ki aynı referansta kurulacak 42 000 MW kapasitesindeki santrallerin alt dökümüne bakıldığında yeni kömürlü termik santrallerin yeni doğalgazlı termik santrallerden daha büyük kapasiteye sahip olduğu çarpıcı gerçeği ortaya çıkmaktadır:

Kömür santralleri           : toplam 17 571 MW (% 42)

Gaz santralleri                : toplam  11 260 MW (%27)

Pompajlı hidrolik santraller          : toplam    5 030 MW (%12)

Deniz rüzgar santralleri: toplam     7 154 MW (%17)

Diğer                                 : toplam      1 015 MW (% 2)

GENEL TOPLAM               :                  42 000 MW

 

Bir kere daha görüldüğü gibi termik karşıtları ele aldıkları kaynakta daha en başta belirtilen “17 Yeni Kömürlü Santral Yapılıyor” gerçeğini kasten es geçerek, sanki artık sadece doğal gazlı santral yapılıyormuş havası yaratarak  halkı kandırmaya çalışıyor ! Üstelik aynı kaynakta yer alan bilgiye göre , yeni yapılan 17 kömürlü santralin gücü yeni yapılan 29 gazlı santralden çok daha fazla ! Malum kurulacak santrallerin sayısı değil toplam kurulu GÜCÜ önemlidir.

Şunu da ekleyeyim, malum iddialardaki Tablo 2’de ‘’ Almanya’da kapanmış veya kapanacak Santraller’’ adı altındaki santrallerin tamamı NÜKLEER SANTRAL olup sanki Termik Santral süsü verilmiştir

Kısacası Termik santral karşıtlarının bu yazılarla neyi amaçladığı belli! Onlar Gerzelinin şu apaçık gerçeği bilmesini istemiyor:  Almanya gibi günümüzün en modern, teknolojide en ileri, halkının sağlığına en çok önem veren bir ülkede, nükleer santrallerden vazgeçilirken onların yerine kurulacak santrallerde en çok (%42)  kömür yakıtlı, yani kömürü ‘’TEMİZ YAKAN’’ teknolojiye sahip Termik santrallere yer verilmektedir.

KİRLİ BİLGİYE VE DEMAGOJİYE MÜSAADE ETMEYECEĞİM

Değerli Hemşerilerim,

Bu gerçeği gizleyenler, sizin korkularınızı istismar eden, sizin gerçekleri bilmenizden, korkudan kurtulmanızdan korkan demagoglardır. Demagoji bildiğiniz gibi halkın isteklerine, önyargılarına ve korkularına dayalı olarak yapılan siyaset ve destek arayışıdır. Ama bakın Nazım Hikmet ne diyor: “Halklar artık demagojiden hoşlanmamakta, demagogların maskelerini aşağıya indirip yolundan atmaktadır

Bunların ve bunlar gibilerin öne sürdüğü  ‘’TEMİZ KÖMÜR PİS BİR YALANDIR’’ lafı da tipik bir DEMAGOJİDİR.  Bilim adamlarının ve bizim sözünü ettiğimiz ‘ KÖMÜRÜ TEMİZ OLARAK YAKMAKTIR', temiz kömür yakmak değil! Hani apartmanların kalorifer kazanlarında kömürü en verimli şekilde yakmak için alınan kurslarda öğretilenler gibi! Tabii santrallerde bu teknolojinin gelişmesi için çalışmakta olan binlerce bilim adamı vardır, bunların en önde gelenlerinden bazıları ülkemizin bilim adamlarıdır, çünkü biz önümüzdeki yıllarda mevcut kömür rezervlerimizi sonuna kadar kullanmak ihtiyacındayız ve inşallah bilimsel gelişmeler sayesinde 2020’li yılları doğalgaz satan ülkelere bağımlı olmadan ve elektrik kesintisi yaşamadan görebileceğiz!.

Siz değerli hemşerilerimin gönlü rahat olsun, bütün bu kirli çabalar Gerze’nin ve Türkiye’nin önünü kesemeyecek. Ben de Gerze’nin okumuş bir çocuğu olarak halkıma, hemşerilerime KİRLİ bilgi aktarılmasına müsaade etmeyeceğim! Yukarıda gördüğünüz gibi oradan buradan alınan, güncel olmayan internet bilgilerine, demagojiye dayalı, ve daha da korkuncu birtakım uluslararası uzantıların aleti olarak yorum yapan insanların sizleri kandırmasına izin vermeyeceğim.

Saygılarımla,

Zafer Kadir GENÇSOY

Makina Yüksek Mühendisi

YEGEP (Yeşil Gerze Platformu)’nun Almanya gezisi ile ilgili açıklaması.

Almanya'dan mektup var

(SAUBERE KOHLE İST EİNE DRECKİGE LÜGE)

TEMİZ KÖMÜR PİS BİR YALANDIR

NEDEN YENİ BİR KÖMÜR SANTRALİ MANNHEİM’E ZARAR VERİR

(WARUM EİN NEUES KOHLEKRAFTWERK MANNHEİM SCHADET)

Daha iyi olanaklar var!

GKM AG Mannheim’de yeni bir kömür santrali kurulmasını planlayan 9 numaralı santral 910MW elektrik üretimi için tasarlanmıştır. Burada yazılanlar 9. Bloğun inşasına karşıdır.

·         Blok 9 uzaktan ısıtma için gerekli değildir.

Şuandaki uzaktan ısıtma şirketinin gücü fazlasıyla yeterlidir. İhtiyaç olduğunda çöp yakma fırınlarının enerjisinden de faydalanılabilir ki şuanda bu hiç kullanılmamaktadır.

·         Blok 9’un elektrik elde edilmesinde de ihtiyaç duyulmamaktadır.

2008 de çevre bakanlığının verdiği rapora göre ne atom santraline ne de termik santrale ihtiyaç yoktur. Bunlarsız da yeterli enerji vardır.

·         Blok 9 Mannheim sanayi için büyük bir risktir.

Şuan blok 9’un fiyatı çok yükselmiştir. Bu fiyatla bile yapılıp yapılmaması düşünülmektedir. Şehrimiz %14’le 168 milyon Euro’yla dolaylı olarak katılmaktadır. Bu da şehrimiz için büyük bir yatırım riskidir.

·         Blok 9 havaya zararlıdır.

Havayı bozan CO2 gazları senede milyonlarca ton olarak artacaktır. Almanya çapında düşünüldüğünde blok 9 inşasının şansı yoktur.

·         Blok 9 temiz havayı gazı tozu ve külleriyle kirletecek.

Bu tozların senede tonlarcası havaya karışacaktır(en son teknolojiyle tozlarla mücadele edilmesine rağmen). Bu da bizim yaşam kalitemizi düşürecektir(hava kirliliği sınırı).

·         Blok 9 Ren Nehrinde büyük yük olacaktır.

Blok 9’un soğutulması Ren Nehri’nin suyuyla yapılacağından bu nehre de her bakımdan zarar verecektir.

·         Blok 9 iş gücü ihtiyacını azaltacaktır.

Hava kirliliğine uygun santrallerde daah çok iş gücüne ihtiyaç vardır(kömür santrallerden).

·         Blok 9’dan daha iyi olanaklar vardır.

Bunun en iyi örneği politikacılar tarafından da desteklenen Hamburg’taki GUD gazlı santraldir ve fiyatı da daha uygundur.

ÖZET
Mannheim-Neckarau’da 910 Megawat gücünde 2 milyar Euroya mal olacak kömür santrali yapılması için GKM/AGVE, RWE, MVV firmaları tarafından kabul edildi Birkaç gün sonra yapılan şehir sakinleri toplantısında buna itirazlar geldi.

·         9 numaralı blok bu kömür santralinin yedeği olamaz. Bu blok kömür ihtiyacını %50 artırarak üretimi 2.200 Megawatt’a çıkaracak.

·         Rhein-Neckar’ın bu kadar elektriğe ihtiyacı yok. Böyle bir blok en az 40 yıl çalışıp geriye ince toz, çinko, cıva, klor ve daha birçok zararlı gazları bırakacak. Üretilen elektrik satılacak bize de bu işin zehri kalacak.

·         Blok 9 doğayı kirleten zehirli gazların artmasına sebep olacak. Ayrıca trafik, endüstri, işyeri ve daha fazla insanın burada yerleşmesine sebep olacak.

·         Ocak 2006 planlanan kömür santralinin fiyatı %50 arttığından ucuz elektrik verilmesi de mümkün olmayacak.

·         Blok 9 daha da otomatik olduğundan daha fazla iş gücüne de ihtiyaç olmayacak.

Başlıklar:
Hava kirliliğine zararlıdır
Toz ve küller temiz havayı kirletir
Doğaya zarar verir
Ren nehrinin dokusuna bozar
İş kaybına sebep olur
Başka olanaklar da olabilirMANNHEİM’DAKİ DOKTORLARDAN AÇIK MEKTUP

 

·         Müsaade eden makama

·         İşletecek firmaya

·         Belediye başkanına

·         Çevre koruma bakanlığına

·         Belediye meclisine

Yapılacak kömür santralinin inşaatının tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz.

Bu santralin yapılması ruhsatını veren makamda bulunan görevli bay ve bayanlar çevre koruma kanunlarını dikkate almamışlardır.

Bu büyüklükte bir projenin yapılması için hava şartlarının (rüzgar yönlerinin ve şiddetlerinin) göz önünde bulundurulması gerekir.

Sadece metreküpteki zararlı gazları bilmek buna karar vermeye yetmez. Bu iş yalnız böyle hesaplanabilseydi buraya onlarca kömür santrali yapılabilirdi.

Bu kömür santralini çalıştıracak olan firmaların sadece kazançlarını düşünmemeleri gerekir. Burada çalışacak binlerce insanın, onların torunlarının da bizler gibi kirli havayı teneffüs edeceklerinin bilinmesi gerekir.

Bunun yerine yatırımınızı yeni teknoloji ve enerji kaynaklarına yapınız ve bizim temiz nefes almamıza ve yeni iş yerlerinin olmasına yardımcı olunuz.

Sayın Belediye Başkanı bu toplantıyı yaptınız ve halkın düşüncelerine ilgi gösterdiniz. Böyle toplantılar sizin fikrinizi küçük düşmeden yeni kararlar alınmasına sebep olabilir.

Biz doktorlar böyle bir santralin insan sağlığı üzerinde düşünülmeyecek kadar çok zararları olduğunu biliyoruz.

Bu tür işlerin başkanı olarak siz, halkın sağlığına zarar verecek tüm zehirli gaz ve tozların insan sağlığı üzerindeki etkilerini bilmelisiniz. Siz yalnız tonlar ve metreküpler üzerinden konuşursunuz.

Santralin üretileceği tozlar o kadar incedir ki akciğere ve kan dolaşımına girer. Kronik bronşit, kalp, kanser v.b. gibi hastalıklara sebep olur. Bu tozların nefes yolları hastalıklarında, kalp rahatsızlıklarında ölüm oranlarını artırdığı bilinmektedir.

Ayrıca bu tozların; gazların çocuk hastalıklarındaki payı da çok büyüktür. Şu anda üzülerek söylüyorum ki çocuklar %10 oranında astım ve kronik bronşit, nefes yolları hastalarıdırlar.

Biz doktorlar olarak en iyi filtrelerin bile hastalıkları önleyemediğini bilmekteyiz.

Biz bu işin risklerinin araştırılması için çok geç olarak küçük bir reklam gazetesinde saklı olarak bilirkişi araştırması ilanı verdiniz.

Size Soruyoruz:

 

1.       Ne zaman araştırma emri verdiniz?

2.       Hangi bilirkişiye verdiniz?

3.       Hangi soruları sordunuz?

4.       Bunlara ne cevaplar geldi?

En önce bilirkişi araştırılması yapılsaydı, raporlar hazırlansaydı biz sizi daha inandırıcı bulabilirdik.

Sayın çevre bakanı siz ve kararları alan bütün ekibiniz egzoz tozlarından şehir merkezinde oturan insanların sağlığını korumak için kararlar alıp bunu uyguladınız. Ekzoz gazlarıyla ilgili böyle bir uygulamayı yapan bir makam nasıl olur da kömür santraline onay verir.

Mannheim’da söz sahibi olan insanların bir kısmı kömür santrali kuracak olan firmaların beyin takımında %14 olarak yer almaktadır. Bu insanların santral hakkında karar verebilme şansları yoktur. Çünkü kendileri bu firmalarda görevlidirler.

Mannheim ve etrafının çevre koruyucu yeni teknolojilerle enerji elde edilmesine yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yeni yapılacak kömür santraliyle hava ve halkın sağlığı daha da kötüye gidecektir.

Bu mektubu yazan doktorlar:

 

Kaynak: //www.gerzeolay.com/haberdetay.asp?ID=955

 


 


 

Gerze Gündem Haber

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2012, 18:31
YORUM EKLE
YORUMLAR
onur
onur - 11 yıl Önce

taşkömürü mü yakıyormuşuz evlerde? bu adam düpedüz "yanlış(öyle diyelim biz)" söylüyor taşkömürü evlerde yakılmaz, yakılamaz sadece demir-çelik sanayiinde kullanılır... bu santralin kullanacağı kömür de düpedüz linyittir... gerze halkı şimdiye kadar olduğu gibi bilinçli olur umarım ve bu santrale geçit vermez

Hakan Günyüz
Hakan Günyüz - 11 yıl Önce

snatralin kurulmaması, karşı olanlara sadece pırıl pırıl bir gerze kazandırır.kurulması sana ve senin gibilere ne kazandıracak acaba?

süleyman verir
süleyman verir - 11 yıl Önce

kurulduğu zaman ilk sizingi uyanıklar koşar işverindiye kardeş

onur
onur - 11 yıl Önce

yorumumu tam okumamışsınız galiba arkadaşlar. ben de santralin gerzeye zarar vereceğini belirttim yorumumda. tam okursanız anlarsınız. tabiki santral kurulmasın

rasim kınaz
rasim kınaz - 11 yıl Önce

bu termikciler ne zaman gidecek bu memleketten bilsinlerki burası bizim hiçkimse gelip kirletemeyecek

Gerzeli
Gerzeli - 11 yıl Önce

beyninle düşünmeye ne zaman başlıcan abi ?

Bir Çalışan
Bir Çalışan - 10 yıl Önce

zafer bey sizden bir ricam olacak. gerzeye yapmayı düşündüğünüz santral ne tür olacak - akışkan yatak mı , pulverize kazanlı süperkritik mi ? kullanılacak kömür cinsi? kaç mw ? ana müteahit firmanız kim olacak ? çinli firma adı ? baca yüksekliği ? biraz daha teknik konuşalım istedim hani son teknolojiyi diyip duruyorsunuz merak ettim bu teknolojiyi..

Zafer GENÇSOY
Zafer GENÇSOY - 10 yıl Önce

sayın bir çalışan”,
ges projesi kapsamında baca gazı arıtmalı pulvarize kömür yakma teknolojisi ile süperkritik buhar santrali kurulması planlanmaktadır.
süperkritik çevrim sayesinde termik santralların çevrim verimi artmaktadır. günümüzde kritik-altı santralların verimi ortalama % 32 iken süperkritik teknolojiye geçilmesi ile bu verim % 44lerin üzerine kadar çıkmaktadır. diğer bir deyişle, süperkritik santrallar kritik-altı santrallara kıyasla % 35 daha yüksek verimle çalışır ve bu nedenle aynı elektrik üretimini % 35 daha az kömür yakarak ve dolayısıyla baca gazı emisyonları (co2, nox, so2 ve toz) ile atık kül miktarını % 35 azaltarak gerçekleştirir. bu anlayış içinde yeni yatırımlar, söz konusu ileri teknoloji için planlanmakta ve sürdürülmektedir. nitekim 2010 yılından başlayarak avrupa ve amerikada
kurulmakta olan santrallar temiz kömür yakma teknolojisine dayalı süperkritik tesisler olacaktır.


banner381
SIRADAKİ HABER