Mirascılar Ek Süreyi Geçirmeyin

5403 Sayılı Yasanın 8/c maddesi gereğince yapılacak mülkiyet devri esasları belirlendi.

Mirascılar Ek Süreyi Geçirmeyin

Vatandaşlarımızı hak kaybına uğramamaları için, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Reformu Genel Müdürlüğü tarafından esasları belirtilen yazıyı yayınlıyoruz.

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8/b maddesi gereği; mirasa konu tarımsal arazilerde mülkiyet devir işlemlerinin murisin ölüm tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Ancak belirtilen süre içerisinde muristen kalan mirasa, konu tarımsal arazilerde mülkiyet devir işlemlerinin ilçemiz dahilinde bugüne kadar tamamlanmadığı görülmüştür. 5403 Sayılı Kanunun 8/c maddesine istinaden, mirasa konu tarımsal arazilerin mülkiyetlerinin devri için ilgili kurum yazısının tebliği tarihinden itibaren 3 ay ek süre verilmiştir. Bu süre içerisinde mirasa konu tarımsal arazilerin, mirasçılar tarafından kanunun 8/c maddesi gereği, devir işlemlerinin tamamlanması zorunludur. Devir ile ilgili esaslar aşağıdadır.

1.Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devri,(Gerze için yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü:10.000m2.dir.)

2.4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 373. Ve devamı maddelerine göre, Noter Senedi ile kurulacak aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile ortaklığına devri,

3.Mirasçıların miras payları oranında hissedar oldukları tarım arazilerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları limited şirkete devri,

4.Mirasa konu tarımsal arazilerin tamamının mülkün aynı anda üçüncü kişilere devri şekliyle, devirlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün bildirisinden itibaren 3 aylık ek süre sonunda mirasçılar tarafından mülkiyet devirlerinin tamamlanmaması durumunda ilgili Bakanlık, yerel Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde, arazilerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda, en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devrine, aksi halde üçüncü kişilere satılması için resen dava açılması yoluna gidecektir.

İleride telafisi mümkün olmayacak maddi ve manevi hak kayıplarının önlenmesi açısından tüm vatandaşlara ilanen duyurma ihtiyacı duyulmuştur.

Gerze Gündem Haber

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2016, 17:50

Mustafa Yoğurtçu

YORUM EKLE
banner381
SIRADAKİ HABER