1.350.000 Bağ-Kurlunun Dikkatine

1.350.000 Bağ-Kur’lu geriye yönelik tescil yaptırarak borçlarından kurtulabilirler.

1.350.000 Bağ-Kurlunun Dikkatine

  Ayda 1 Milyon kez tıklanarak, dünyanın en fazla ziyaret edilen ilk 1000 sitesi arasına giren Muhasebetr.com sitesine yazan gazetemiz Yazarı Cumhur Çetin, yoruma açık olması nedeniyle uygulamada duraksamalara neden olan ve Bağ-Kurlular için hayati önem taşıyan, Bağ-Kur sigortalılarının geriye dönük tescil yaptırarak borçlarından kurtulabileceklerine ilişkin, 1.350.000 Bağ-Kur sigortalısını birinci derecede ilgilendiren konu ile ilgili köşe yazısını okurlarımızın dikkatine ve istifadesine sundu.

 

Bağ-Kur’lular Geriye Yönelik Tescil Yaptırarak Borçlarından Kurtulabilirler

  Bilindiği üzere, 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 63 üncü madde eklenmişti.

Geçici 63 üncü maddeye göre; kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, 30 Nisan 2015 itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin Bağ-Kur prim borcu bulunanların prim borçlarını, 31Temmuz 2015 tarihine kadar peşin veya 6183 sayılı kanun kapsamında taksitle ödeme imkânı verildi. Yine aynı maddeye göre, söz konusu prim borçlarını, 31 Temmuz 2015 tarihine kadar peşin ödemeyen ya da taksitlendirmeyenlerin, 30 Nisan 2015 tarihine kadarki prim borçlarının ve sigorta günlerinin silineceği hüküm altına alındı.

“Geçici 63. Maddenin Uygulanmasıyla İlgili Duraksamalar Yaşanıyor”

Gerek 6645 Sayılı Kanun’un 56. maddesinde gerekse 2015/13 sayılı genelgede yer alan özellikle,  “Kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, 30 Nisan 2015 itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanlar…” cümlesi, uygulamadan kimlerin yararlanabileceği konusunda iki farklı görüşe yol açıyor. Bu da kanunun uygulanabilirliği anlamında duraksamalara neden oluyor.

Birinci görüşe göre; uygulamadan, sadece 30 Nisan 2015 tarihinden önce Bağ-Kur kaydı yaptıranlar ve 30 Nisan 2015 itibariyle 12 aydan daha fazla prim borcu olanlar yararlanabilirler.

Örneğin, 2013 Aralık ayında kurulan tek ortaklı limited şirket ortağının Bağ-Kur kaydı, 2013 Aralık ayında (30 Nisan 2015’den önce) yapılmışsa bu ortağın, 2013 yılı Aralık ayından başlamak üzere 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle hiç ödenmemiş 17 aylık prim borcu olacaktır. Bu durumda söz konusu ortak, Bağ-Kur kaydının 30 Nisan 2015 tarihinden önce yapılmış olması ve 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle 12 aydan fazla (17 ay) prim borcu olması nedeniyle geçici 63. madde hükümlerinden faydalanabilecektir.

Bizimde katıldığımız ikinci görüşe göre; uygulamadan, sadece 30 Nisan 2015 tarihinden önce Bağ-Kur kaydı yaptıranlar değil, Bağ-Kur kaydını yaptırması gerektiği halde bugüne kadar yaptırmayanlar da yararlanabilirler. Bu durumda olanların, uygulamadan yararlanabilmesi için öncelikle 30 Nisan - 31 Temmuz tarihleri arasında geriye yönelik olarak Bağ-Kur kaydı yaptırmaları ve 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle 12 aydan daha fazla prim borçlarının bulunması gerekir.

Örneğin, 2013 Aralık ayında kurulan tek ortaklı limited şirket ortağının Bağ-Kur kaydı, geriye dönük olarak 16 Temmuz 2015 tarihinde (30 Nisan 2015’den sonra) yapılmışsa bu ortağın, 2013 yılı Aralık ayından başlamak üzere 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle hiç ödenmemiş 17 aylık prim borcu olacaktır. Bu durumda söz konusu ortak, Bağ-Kur kaydını 16 Temmuz 2015 tarihinde geriye dönük olarak, 2013 ARALIK AYINDAN BAŞLATARAK yaptıracak, dolayısıyla, 30 Nisan 2015 tarihi dikkate alındığında, Aralık/2013- Nisan/2015 tarih arasında 17 aylık prim borcu doğacak ve her iki şartta (kayıt ve tescil yapılmış olması ve 30.04.2015 tarihi itibariyle 12 aydan fazla prim borcu bulunması) gerçekleştiğinden geçici 63. madde hükümlerinden faydalanabilecektir.

Görüşümüz; Bugüne kadar Bağ-Kur kaydını yaptırması gerektiği halde yaptırmayanlardan, 30 Nisan 2015 tarihi baz alındığında, 12 ay ve daha fazla borcu oluşacak olanlar, 31 Temmuz 2015 tarihine kadar geriye yönelik Bağ-Kur kaydı yaptırarak borçlanabilirler ve geçici 63. madde hükümlerinden faydalanabilirler. İstemeleri durumunda, geriye yönelik borçlanma nedeniyle oluşacak prim borcunu peşin ödeyebilirler veya 6183 sayılı kanunun 48. maddesi kapsamında taksitlendirebilirler ya da prim borcunun tamamen silinmesini isteyerek borçlarından kurtulabilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na önerimiz: Geçici 63. madeninin uygulanmasıyla ilgili 2015/13 sayılı genelgede değişiklik yapan yeni bir genelge yayımlanmalı, böylece, özellikle,  bugüne kadar Bağ-Kur kaydını yaptırması gerektiği halde yaptırmamış olanlarla ilgili duraksamalar ortadan kaldırılmalıdır.

Meslektaşlarımıza önerimiz: Bağ-Kurlu olması gerektiği halde kuruma kaydı yapılmayan mükelleflerin durumları gözden geçirilmeli,  30 Nisan 2015 - 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında geriye doğru Bağ-Kur kaydı yapıldığında, 30 Nisan 2015 tarihinden geriye doğru 12 aylık prim borcu doğuyorsa bu mükellefin , 6645 sayılı kanundan yararlanması sağlanmalıdır.

Mükelleflere önerimiz: Bağ-Kurlu olması gerektiği halde kuruma kaydı yapılmayan mükelleflerin, ileride kurum tarafından, re’sen Bağ-Kur kayıtlarının yapılabileceği ve geriye dönük yüklü prim borcu çıkarılabileceği ihtimalini göz önüne alarak, şartlar sağlanıyorsa geriye yönelik Bağ-Kur kayıtlarını mutlaka yaptırmalıdırlar.

Sonuç olarak; Sosyal Güvenlik Kurumu da geçici 63 üncü maddeyi bizim yorumladığımız gibi yorumlamakta ve uygulamalarını bu yönde yapmaktadır. Fakat Kurumun bu tutumu, gerek meslek mensupları gerekse mükellefler tarafından fazla bilinmemektedir. Bize göre, SGK’nın kapsamı geniş tutan bu yaklaşımı gözden kaçırılmamalı ve geriye yönelik tescil yaptırılarak borçlardan kurtulma olanakları sonuna kadar kullanılmalıdır.

Cumhur Çetin

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-Denetçi

Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


 

Gerze Gündem Haber

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2015, 12:16

Mustafa Yoğurtçu

YORUM EKLE
banner381
SIRADAKİ HABER