Acılar Paylaşıldı

13 Şubat 1956 Gerze Yangını hepimizin malumu üzere dünya tarihinde de yer almış en büyük afetlerin başında gelmektedir.

Acılar Paylaşıldı

21 canımızı feci şekilde kaybettiğimiz ve Gerze’mizin kül olduğu bu yangının üzerinden tam tamına 64 yıl geçmesine rağmen acılarımız hale taze, korkularımız ise hala aynıdır. Her lodos çıktığında ürperen bedenimiz korkumuza karışır ve o malum hadiseyi tekrar tekrar hatırlarız.

Bu vesileyle Gerze Yangını’nı gelecek kuşaklara aktarma ve o anları hatırlama adına Belediye Başkanı Cevat ŞENSOY’un önderliğinde anma programı düzenlendi. Say Aile Çaybahçesi’nde gerçekleşen programa İl Genel Meclis Başkanı Yakup ÜÇÜNCÜOĞLU, Erfelek Belediye Başkanız Mehmet UZUN, Dikmen Belediye Başkanı Adnan ACAR, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet BURMA, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Sinop İl Başkan Yardımcısı ve Gerze İlçe Başkanı Vahdettin ÖZDEMİR ile teşkilatı, CHP Gerze İlçe Başkanı Nihat ERDAL ile teşklatı, yangınzedeler ve yangını yaşayan hemşehrilerimizin yakınları katıldı.

13 Şubat 1956 yılında saat 18’de çıkan yangın felaketinde hayatını kaybeden 21 vatandaşımız için aynı saatte mum yakılıp iki dakikalık saygı duruşuyla başlayan programda Hasan ÇAVDAR’ın Yangın Destanı seslendirilirken, program Belediye Başkanı Cevat ŞENSOY açılış konuşmasıyla devam etti. Başkan ŞENSOY; “Bu akşam vakti burada toplanmamızın buruk hüzünlü bir sebebi var. Yıl 1956. Gerze’miz şirin mi şirin, hemen iskele ve orta çaybahçesi köşke doğru ilerledikçe kurulmuş tüm yapıları ağaçtan yapılmış, sadece hamamı betonarme olan bir yerleşim yeri. Çay Mahallesi, Köşk Mahallesi ve Hamidiye Mahallesi’nden oluşan 3925 nüfuslu, Yeni Cuma dahil 79 köyü bulunan küçük bir kasaba.1956 yılı Şubat Ayı, günlerden Pazartesi. tarih 13 günü akşamı. Lodoslu bir zamanda dönemin Mal Müdürü’nün evinden çıktığı söylenen yangınla yüzleşir Gerze. Yangında 21 vatandaşımız hayatını kaybeder. Yangın, o kadar büyüktür ki Sinop-Samsun illerinden fark edilebilmiştir. Tam 64 yıl önce buğu 13 Şubatı yakınlarımız yaşamıştır.

Her Şubat soğuğunda içimiz sımsıcak,

Yürekler hala buruk.

Her Şubatta takvimler 13,

Hatıralar 1956.

Bu vesile ile 64 yıl önce yaşanan Yangın felaketinin şirin ilçemizde tekrar yaşanmaması temennilerimle hayatını kayebden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diler, katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim” dedi.

Konuşmasının devamında Belediye Başkanı Cevat ŞENSOY Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda dönemin Dahiliye Başvekili Sayın Ethem MENDERES’in 15 Şubat 1956 Gerze ziyaretinde Dönemin Başvekili Sayın Adnan MENDERES ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gerze Yangını ile ilgili verdiği raporu paylaştı.

Rapor ise şu şekildedir;

1-Gerze’de yangın neticesi 833 ev, 300 dükkan tamamen yanmış, kasaba kenarında 100, civarında 200 ev ve 64 dükkan kalmıştır.

2-Hükümet, Askerlik Şubesi, Jandarma, Orman, Postahane, Ziraat Bankası, 2 Camii ve Hapishane tamamen yanmıştır.

3-Belediye, İnhisarlar, Sağlık Merkezi, Orta Okul, 2 İlk Okul binaları ile Belediye Elektrik Santrali kurtulmuştur.

4-833 Aile yanmamış olan evlere, köylere sığınmak suretiyle muvakkaten yerleştirilmiştir. Okul ve Tekel binalarına da 50 aile yerleşmiştir.

5-Kızılay’ın her ihtiyacı karşılayan gerek iaşe, gerek giyim eşyası, Battaniye vesaire leyazımı peyderpey gelmektedir ve halka tevziye edilmeye başlanmıştır.

6-Bir taraftan da sıcak yemek tevzi edilmek üzere tertip alınmış ve başlanmıştır.

7-Vilayet mülhakatı ve mücavir vilayetlerden daimi iaşe yardımları devam etmektedir.

8-Sıhhi tedbirler alınmıştır. Yangından mütevellit yalnız bir yaralı vardır.

9-16 sı hamam sığınmış 2 si Camii ve enkaz altında olarak 18 insan zayiatı vardır.

10-Elektirik santralinin yarın faaliyete geçirilmesi için çalışılmaktadır.

11-Hükümet muvakkaten İlkokul binasına nakledilmiştir. Ziraat Bankası’da muvakkat bir büroda çalışmaya başlamıştır. Diğer ilk okul da çifte tedrisat yapmak üzere hazırlık yapılmaktadır.

12-Nafia, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ziraat Vekaletlerinden gönderilen Mütekassıslar tetkik vazifelerine başlamışlardır.

13-Hükümetin aldığı seri tedbirler Halk üzerinde çok nüsbet tesir icra eylemiş, büyük bir ferahlık uyandırmıştır.

14-Hava ılıktır. Müstekar bir hale geldikten sonra Kızılay’ın gönderdiği çadırlardan istifade mümkün olacaktır.

15-Nafia Vekaletine mensup Mütehassıs zevat, bir ay zarfında kasabanın yeniden inşasına lüzumlu planların ikmal edilerek faaliyete geçilmesinin mümkün olduğunu söylemektedirler.

16-Emlak Kredi Bankası’na mensup Fen Heyeti bir taraftan faaliyete geçmiş haldedir.

17-Tütün müstahsilinin yanan tütünlerinin tazmini cihetine gidilmesi zaruri görülmektedir.

18-Nafia Vekaleti yardım talimatnamesi esaslarına tevfikan mahallen kurulacak heyet yarın işe başlayacaktır.

19-Başta Vali ve bütün Vilayet rüesası, Teşekküller, Cemiyetler, mücavir Vilayetlerin idare amirleri, Nafia Vekaleti Bölge Teşkilatının vazife başında olduklarını memnuniyetle müşahede eyledim.

20-Bir Kadastro ekibinin tavzifi, Tapu kuyudatı yandığından Umum Müdürlükteki bir suretinin gönderilmesi, Nüfus yazımının gerektiği, Plan işini kolaylaştırmak için yangın sahasının havadan resimlerinin alınmasının lüzumlu görüldüğü, halen izinli bulunan erlere izin verilmesi,

21-Hükümetin kararı veçhile kısa zamanda burada yepyeni güzel bir kasabanın meydana geleceğine inanmış bulunmaktayım. Ve halk da buna kanidir.

Hürmetlerimle arzeylerim.

Gerze’de Dahiliye Vekili Ethem Menderes

Programın devamı 13 Şubat 1956 Gerze Yangını’nı birebir yaşayan kıymetli büyüklerimizin anılarını anlatması ile sona erdi.

Belediye Başkanlığı  bu anlamlı gecenin hazırlanmasında emeği geçen Ali KALAY ve Nahide GÖKHAN’a teşekkür ederek 13 Şubat Gerze Yangını’nda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diler, ilçemizin bir daha böyle hadiseler yaşamamasını niyaz ederiz.

Kaynak: Gerze Belediyesi

Gerze Gündem Haber

Mustafa Yoğurtçu

YORUM EKLE
banner381
SIRADAKİ HABER