Endişeli Bekleyiş Sürüyor

Kafes balıkçılığına karşı sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ederken mahkemeden beklenen karar henüz gelmedi.

Endişeli Bekleyiş Sürüyor

Gerze’de Balıkçı Barınağı Mevkii açıklarında 32.340 m²’lik deniz sahası üzerinde Sagun Aqua Kültür Balıkçılık San. Ve Tic. A.Ş tarafından yapılması planlanan “950 ton/yıl Kapasiteli SAGUN AQUA 1 ve 2 Alabalık Yetiştirme Tesisi” projeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda gerekli incelemenin ve değerlendirmenin yapılması sonucu söz konusu projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmişti.

Gerze Belediyesi tarafından ÇED Raporunun iptali için Bölge İdare Mahkemesine dava açılması ile başlayan mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Açılan davada Gerze Belediyesi, Sinop Valiliği’nden gelen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının hukuka aykırı olduğu, gerçekleştirilmesi düşünülen yatırımın deniz suyundaki ekosistemi doğrudan etkileyerek su dibindeki doğal yaşama ötröfikasyon yoluyla zarar vereceği ve su kalitesinde belirgin bir düşüşe yol açacağı, tesisin kurulacağı alanın çevre düzeni planında doğal sit alanı olarak kabul edildiği, yöre halkının yaşam alanlarını ilgilendiren böyle önemli bir konuda değerlendirme sürecine katılımın sağlanmadığı, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruların adeta halktan gizlenmesinin amaçlandığı, alabalık tesislerinin çevre üzerinde olumsuz etkiler yarattığı hususunun bilimsel bir gerçek olduğu, yoğun balık üretimi nedeniyle ortaya çıkacak yem ihtiyacının, küçük balık türlerinin; özellikle de hamsi balığının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına neden olacağı, öte yandan, toplam etki çalışmasının yapılamamış olmasının, kıyılardaki deniz fauna ve florasının uğrayacağı zararların göz ardı edildiği anlamına geldiği iddialarıyla iptali ve yürütülmesinin durdurulması istendi.

Karar veren Bölge İdare Mahkemesinden gerekli belgeler ve dosyalar isteyen Gerze Belediyesi’ne henüz gerekli cevap verilmedi. Davalı idarenin sürece dair hazırlayıp sunacağı belgeleri mücadelede öncü olan Yeşil Gerze Çevre Platformu ve kafes balıkçılığına karşı olan herkes endişeli bir şekilde bekliyor.

Gerze Gündem Haber

YORUM EKLE
banner381
SIRADAKİ HABER