Gönül Erol’dan Kamuoyuna

Gerze Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Gönül Erol 7 no’lu Uygulama-Karaman Yeri Hakkında bilgilendirdi.

Gönül Erol’dan Kamuoyuna

04.10.2016 tarih 132 sayılı Encümen Kararında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesine göre Çarşı Mahallesi 34 pafta 16 ada 16-17-29-30-31-32-33-34-37-38-52-60-62-63-64-65-66-67-90-109-122-132-151-152-155-157-158-163-164-165-166-167-176-177-178-179-183 no’lu parseller, 179 ada 1-2-6-7-8-9-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-37-38-39-40 no’lu parselleri kapsayan alanda zeminde fiili durumları dikkate alınmak suretiyle 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi ve 2981 sayılı yasanın 3290 sayılı yasa ile değişik EK-1 maddesi kapsamında İmar Uygulaması ve Şuyulandırma yapılmasına karar verilmiş olup, bununla ilgili gerekli çalışmalar tamamlanmış 07.06.2018 tarih 91 sayılı Encümen Kararı ile 1 ay süre ile askıya çıkartılmasına karar verilmiştir.28.06.2018-30.07.2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkartılan uygulama dosyasına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar 31.07.2018 tarih ve 117 sayılı Encümen Kararı ile karara bağlanmıştır. Bu bağlamda 31.07.2018 tarih ve 117 sayılı Encümen Kararında belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenen parselasyon planları 07.08.2018 tarih 120 sayılı Encümen Kararı ile onaylanarak 15 gün süre ile bilgilendirme askısına çıkartılmasına karar verilmiş ve hazırlanan parselasyon planı 04.09.2018 tarihinde kesinleşmiştir.

Düzenleme sahası içerisinde bulunan 16 ada 32-33 ve 34 üzerinde eski eser bulunması dolayısıyla Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayına sunulmuş ve 24.10.2018 tarihinde yapılan toplantıda söz konusu parsellerin uygulama dışına çıkartılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda söz konusu dosyanın yeniden tanzimi gerektiğinden kurumumuz tarafından yapılan çalışmalar durdurulmuştur.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

Gönül EROL

İmar ve Şehircilik Müdürü

Gerze Gündem Haber

Mustafa Yoğurtçu

YORUM EKLE
banner381
SIRADAKİ HABER