Haciz Bildirisine Karşı Yapılması Gerekenler

Köşe yazarımız Yazar Mali Müşavir Cumhur ÇETİN haciz bildirisine karşı yapılması gerekenleri yazdı.

Haciz Bildirisine Karşı Yapılması Gerekenler

Haciz Bildirisine Karşı Yapılması Gerekenler

Haciz bildirileri, 6183 Sayılı Kanunun 79. maddesi kapsamında, kamu borçlusunun bağlı bulunduğu Alacaklı İdare (Vergi Dairesi, SGK gibi) tarafından, yine aynı kamu borçlusunun alacaklı olduğu üçüncü kişilere gönderilen yazılardır. Bu bildirinin ulaştığı işletmelerin; acaba banka hesaplarıma haciz gelir mi, bu yazı müşterilerime de gider mi, vergi incelmesine alınır mıyım gibi konularda endişeye kapıldıkları görülmektedir.

Yazımızın konusunu, alacaklı İdare tarafından 6183 Kanunun 79. maddesi kapsamında, mükelleflere gönderilen haciz bildirisine karşı yapılması gerekenler oluşturmaktadır.

Alacaklı İdare sizin firmanızı nasıl buldu?

Alacaklı İdare, mal ve hizmet aldığınız firmanın BS formlarından ya da mal ve hizmet aldığınız firmanın vergi incelemesine girmesi sonucu, incelenen defter ve belgeleri üzerinden bulmuştur.

Firmanıza, 6183 sayılı Yasanın 79. maddesine istinaden haciz bildirisi yazısı tebliğ edildi ne yapmalısınız?

1-) Haciz bildirisi dikkatlice incelenmeli, borçlu ile ilgili bilgiler kontrol edilmeli, söz konusu İşletmenin cari hesap ekstresi incelenmeli tebliğ tarihi itibariyle borçlu olunup olunmadığı tespit edilmeli,

2-) Her şartta;

-Haciz bildirisinde adı geçen mükellefe borcunuz var ise ne kadar borcunuzun olduğunu belirterek,

-Haciz bildirisinde adı geçen mükellefe borcunuz yok ise borcunuzun olmadığını belirterek,

 15 (Onbeş) gün içinde tebligatı yapan alacaklı İdareye, elden veya taahhütlü posta yoluyla göndereceğiniz dilekçe ile mutlaka cevap verilmeli.

(Tarafınıza tebliğ edilen haciz bildirisinin arka yüzünde itiraz süresi 7 (Yedi) gün olarak belirtilmektedir. Ancak bu süre,  1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 7 (Yedi) günden, 15 (Onbeş) güne çıkarılmıştır.)

İspat Yükümlülüğü kime ait? Süresinde içinde cevap vermek önemli mi?

Firmanız tarafından, haciz bildirisine süresi içinde itiraz edilmiş veya bir şekilde cevap verilmiş ise; ilgili İşletmeye borcunuzun olduğunun, ispat yükümlülüğü alacaklı İdareye aittir.   

Firmanız tarafından, haciz bildirisine süresi içinde hiçbir şekilde cevap verilmemiş ise; ilgili firmaya borcunuzun olmadığının ispat yükümlülüğü firmanıza ait olacaktır.

Görüleceği üzere, haciz bildirisine süresi içinde cevap verilmesi önem arz etmektedir.

Firmanız, haciz bildirisine 15 (Onbeş) gün içinde cevap vermez ise ne olur?

Firmanız haciz bildirisine, 15 (Onbeş) gün içinde cevap vermez ise, borç, tebligat yapılan mükellefin yedine geçmiş sayılır. Yani haciz bildirisinde adı geçen firmaya borçlu olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Bu durumda, borçlu olmadığınızı mahkeme yoluyla ispatlamalısınız. Bunun için haciz bildirisinin, tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde menfi tespit davası açmanız gerekir.

Firmanız tarafından verilen borcunuz olmadığını belirtir cevap yazısı (itiraz) için ilgili İdare ne tür işlem yapar?

Firmanız vergi incelmesine alabilir mi?

Firmanıza gönderilen haciz bildirisine istinaden, borcunuz olmadığına dair cevap vermeniz (itiraz etmeniz) durumunda, İdare, gerçekten borcunuzun olup olmadığını araştırmak için bu kapsamda bir vergi incelemesi başlatamaz.

Firmanız aleyhine dava açabilir mi?

Firmanıza gönderilen haciz bildirisine istinaden borcunuz olmadığına dair cevap vermeniz (itiraz etmeniz) durumunda, alacaklı İdare, gerçekten borcunuzun olup olmadığının tespit edilmesi için 1 (bir) yıl içinde genel mahkemelerde dava açabilir. Firmanızın, İcra ve İflas Kanununun 338.madesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasını ve borçlu bulunduğu tutarın ödenmesine hükmedilmesini isteyebilir. Böyle bir durumda ispat yükü davalı alacaklı idareye aittir.

Firmanız tarafından haciz bildirisine, sehven eksik ve yanıltıcı bilgi vermeniz durumunda alacaklı İdarece ne tür işlem yapılır?

Firmanız tarafından haciz bildirisine cevap olarak; sehven borçlu olduğunuz halde borcu olmadığınızı bildirirseniz, bilginin doğru olup olmadığına ilişkin vergi incelmesi yapılamaz sadece alacaklı İdare tarafından, Firmanız aleyhine 1(bir) yıl içinde genel mahkemelerde dava açılabilir.

Alacaklı İdare,  haciz bildirisine dayanarak firmanızdan tahsilat yapabilir mi? Haciz bildirisi müşterilerinize gönderilir mi?

Alacaklı İdare, haciz bildirisine dayanarak firmanızdan tahsilat yapamaz. Firmanız tarafından haciz bildirisine, 15 (Onbeş) gün içinde itirazda bulunulmaz ise, alacaklı İdare, düzenlenecek ve firmanıza tebliğ edilecek olan ödeme emrine istinaden tahsilat yapabilir. Firmanız tarafından söz konusu ödeme emrine karşı dava açılabilir. Haciz bildirileri firmanızın müşterilerine gönderilemez. 

Haciz Bildirisinin arka yüzünde

Kaynaklar:

6183 Sayılı Kanun Madde 79

Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 440

Av. N. Gaye ALPASLAN (Mükelleflere tebliğ edilen haciz bildirisi)

Cumhur Çetin

Gerze Gündem Haber

Mustafa Yoğurtçu

YORUM EKLE
banner381
SIRADAKİ HABER