İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için yapılan önlemlerdir. Bu önlemler, işyerlerindeki tehlikeleri belirleyerek ve bu tehlikeleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için uygun yöntemleri belirleyerek alınır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İşyerlerindeki tehlikeler, birçok farklı faktörden kaynaklanabilir. Örneğin, işyerlerinde kullanılan makineler, kimyasallar, elektrik, yükseklikler ve sıcaklıklar gibi faktörler işyerlerindeki tehlikeleri artırabilir. Ayrıca, işyerindeki iş yükü, çalışma saatleri ve çalışma ortamı gibi faktörler de işyerindeki tehlikeleri artırabilir.

İş sağlığı ve güvenliği önlemleri, işyerindeki tehlikeleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için yapılan çeşitli faaliyetleri içerir. Bu faaliyetler arasında işyerindeki tehlikelerin tanımlanması, risk değerlendirmesi yapılması, uygun koruyucu ekipmanların seçilmesi ve kullanımı, işyerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işyerindeki çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi ve işyerindeki sağlık hizmetlerinin sağlanması yer almaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği, hem işverenler hem de çalışanlar için önemlidir. İşverenler, işyerindeki tehlikeleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için gereken önlemleri alarak çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyabilirler. Bu, işyerindeki kazaların ve hastalıkların azalmasına ve dolayısıyla işyerindeki verimliliğin artmasına yol açabilir.

Çalışanlar için ise iş sağlığı ve güvenliği, işyerinde çalışırken güvende ve sağlıklı kalmalarını sağlar. Bu da çalışanların işlerini daha iyi yapmalarına ve işyerinde daha mutlu ve tatmin olmuş hissetmelerine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği, işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için yapılan önlemleri içeren önemli bir konudur. İşverenler, işyerindeki tehlikeleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için gereken önlemleri alarak çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyabilirler. Çalışanlar da bu önlemlere uyarak işyerinde güvende ve sağlıklı kalmayı başarabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması ve yürütülmesi ile ilgili esasları belirleyen bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasında bir standart oluşturarak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme amacını taşımaktadır.

Yönetmelik, işverenlerin iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmakla yükümlü olduğunu belirtmektedir. İşverenler, iş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli önlemleri almak, riskleri değerlendirmek, tehlikeli işlerde çalışacak işçilere eğitim vermek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek ve işçilerin sağlığını korumakla yükümlüdür.

Yönetmelik, iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunulurken, birinci derecede işveren tarafından oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin görevlerini, yetkilerini, sorumluluklarını ve işleyişini belirler. İş sağlığı ve güvenliği birimleri, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, işyerindeki tehlikeleri değerlendirmek ve işverenleri bu konuda bilgilendirmek, işyerindeki iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için tedbirler almak, işyerindeki işçilerin sağlığının korunması için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

Yönetmelik, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikli personel istihdam etmelerini, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim almış kişileri işe alarak iş yerinde güvenli çalışma koşullarını sağlamalarını da öngörmektedir. İşverenlerin, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için gerekli kaynakları sağlaması, gerekli ekipman ve araçları temin etmesi de yönetmelikte yer almaktadır.

Ayrıca, yönetmelikte, işyerlerinde yapılacak işlerin tehlike sınıflandırması ve bu sınıflandırmaya göre gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması gerektiği de belirtilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunumunda, işyerinde alınacak tedbirlerin planlanması, uygulanması, kontrolü ve sürekli iyileştirilmesi sürdürür.

Gerze Gündem Haber

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023, 00:08

Mustafa Yoğurtçu

YORUM EKLE
banner381
SIRADAKİ HABER