KDV Oranı %18’den %1’e Düşürüldü

Sinop Dernekleri Federasyonu (SİNDEF) CHP Komisyon Başkanı Mali Müşavir Köşe yazarımız Cumhur Çetin “5 Yıl Önce Gündeme Getirdiğimiz, Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki İnşaat Taahhüt İşlerinde Uygulanan KDV Oranı %18’den %1’e Düşürülmüştür!” dedi.

KDV Oranı %18’den %1’e Düşürüldü

%18 KDV Hesaplanıyordu

Hatırlanacağı üzere 6306 sayılı Kanunun kapsamında, taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden, dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda yüzde 18 KDV hesaplanıyordu.

KDV %18 değil %1 Hesaplanmalı Demiştik

30/11/2015 tarihli “Kentsel Dönüşüm ve KATLA Değer Vergisi”

(//www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cumhurcetin/008/) başlıklı yazımızda;

“Maliye İdaresi Görüş Değiştirmesi gerektiğini,

Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki İnşaat Taahhüt İşlerinde Uygulanan KDV Oranının %1 olması gerektiğini,

Yine konuya ilişkin Maliye İdaresinin verdiği muktezaların;

  • 6306 sayılı Kanunun çıkarılma amacına,
  • VUK’nun, Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat başlıklı 3 üncü maddesinde yer alan “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.” hükmüne,
  • Anayasanın, Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” hükmüne,
  • Anayasanın,73 üncü maddesinde yer alan “Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” hükmüne,

aykırıdır. Ve Maliye İdaresinin, kanunla getirilen istisna veya ayrıcalıkları muktezalarla daraltma yönündeki ısrarı, konunun Vergi Mahkemelerine taşınmasına neden olacaktır. “ demiştik.

Haklı Çıktık, KDV Oranı %18’den %1’e Düşürüldü

Cumhurbaşkanınca 30 Ocak 2021 Tarih ve 31380 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3470) ile 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararın eki (l) sayılı listenin 13 üncü sırasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmek suretiyle 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %18’den %1’e düşürülmüştür.

Düzenleme sonrası,

  • İndirimli oran (%1), 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde uygulanacaktır. İnşaat alanının 1,5 katını aşan kısmı için %18 KDV uygulanacaktır.
  • Mevcut inşaat alanının 1,5 katını aşmayan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutların 150 m2’ nin altında veya üstünde olması durumunda da yine %1 KDV oranı uygulanacaktır.
  • İnşaat alanında, konut dışı yapılarında bulunması durumunda, bunlara ait inşaat taahhüt işlerinde %18 KDV oranı uygulanacaktır.
  • 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren, taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin, müteahhit firma tarafından düzenlenecek inşaat taahhüt hizmeti faturalarında %1 KDV hesaplanacaktır.
  • Bu kapsamda %1 KDV hesaplayan firmalar, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla gideremedikleri KDV’yi, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin usul ye esaslar çerçevesinde iade talep edebileceklerdir.

Gerze Gündem Haber

Mustafa Yoğurtçu

YORUM EKLE
banner381
SIRADAKİ HABER