Amatör Tiyatro Topluluğundan Mektup Var...

Karadeniz'de bulunan Amatör Tiyatroların bir araya gelerek kurdukları KATİB( Karadeniz Tiyatrolar Birliği) 05.05.2020 tarih ve 31118 sayılı Resmi Gazete ile Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle eski yönetmelikte yer alan Amatör ibaresi kaldırılmış, Gerçek kişi veya Dernek ve Vakıfların yürüttüğü Amatör Tiyatro Projelerine nakdi olarak yapılan Devlet Desteğinin çekildiği bildirdi.

Amatör Tiyatro Topluluğundan Mektup Var...

 Samsun- Katip (Karadeniz Tiyatrolar Birliği) başkanı Atilla Özgen ve Yönetim kurulu üyesi ve Gerze Sakin tiyatro topluluğu genel sanat yönetmeni Can TAZEBA, COVİD-19 pandemisi gerekçesiyle durumları hakkında yayınladıkları bildiriyle birlikte mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda imza kampanyası başlattılar. Amatör Tiyatrolar için hazırladığı bildirisinde şunları ifade etti. "Amatör Tiyatrolar bulundukları bölgelerde halkın sanatla olan en önemli bağlarından bir tanesidir. Asıl işlerinden bağımsız olarak bir araya gelen insanların herhangi bir karşılık beklemeksizin yürüttükleri bu faaliyet kültürün yaşatılması için kullanılan en önemli araçtır" dedi.

Kültür Bakanlığının Kuruluş Amacı Nedir?

Özgen; "Kültür ve Turizm Bakanlığının kuruluş amaçlarından bir tanesi de halkın kültür ve sanatla olan ilişkisini güçlendirmek, onların daha fazla sanat üretmesi için ön ayak olmaktır. Bu amaçla gerekli örgütlenmeyi de Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri vasıtasıyla bizzat Bakanlık yürütür. Hal böyleyken insanların kendi çabalarıyla bir araya gelip, ortaya çıkardıkları böyle bir sanat organizasyonuna küçük de olsa bir destek sağlamak Kültür ve Turizm Bakanlığının öncelikli görevlerinden biri olmalıdır. Ayrıca Anayasanın 64. Maddesi “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gerekli tedbirleri alır. “ hükmüne yer vermektedir.

Amatör Tiyatrolara maddi desteğin kesilmesi tüm dünyada görülen Pandemi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca belki de ekonomik tedbirler çerçevesinde alınan bir karardır. Ancak unutulmamalıdır ki, sanat tam da bu gibi olağanüstü haller sonrasında insanların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak ve normalleşmeyi hızlandırmak için akla gelen ilk yol ve en hızlı iyileştirme aracıdır. Amatör tiyatrolardan desteğin çekilmesi belki de bu olumsuz sürecin iyileştirilmesinde zafiyet oluşturacaktır" dedi.

Yukarıda Saydığımız Gerekçeler Işığında Taleplerimiz Şunlardır.

- Amatör Tiyatro desteğinin mevcut Yönetmeliğe yeniden eklenmesi, Devlet desteğinin sürdürülmesi;
-Amatör Tiyatro gruplarının oynadığı oyunların telif ücretlerinin (Yazara ödenen) Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödenmesi;

-Amatör Tiyatro gruplarının oyunlarını oynayabilmeleri için salon desteği sağlanması (Bakanlığa ait salonların bulunduğu iller ve ilçelerde haftanın belli günlerinde ücretsiz gün tahsisi, Yerel Yönetimlere ait salonların olduğu il ve ilçelerde yapılacak bir protokol ile ücretsiz gün tahsisi)

-Dekor, Kostüm ve Aksesuar desteğinin sağlanması, (Devlet Tiyatroları ve Opera Bale Müdürlükleri ile bir protokol hazırlanarak sezon sonunda repertuardan kalkan oyunlara ait dekor, kostüm ve aksesuarların Amatör Tiyatro gruplarına devredilmesi)
-Amatör Tiyatro gruplarının oynayacakları oyunların afiş, broşür ve davetiyelerinin o illerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince bastırılmasını istiyoruz.
Sanat Mutluluk Verir, Mutluluk İse En Hızlı Yayılan Virüstür...

KATİB Başkanı Atilla Özgen açıklamasının sonunda şunları ifade etti. "Bakanlık Amatör Tiyatro gruplarından hangilerinin bu desteklerden faydalanması gerektiğine bir komisyon marifetiyle karar verebilir ve İl Müdürlükleri ile koordineli olarak bu desteğin amacına ulaşmasını sağlayabilir. Ekonomik tedbirler çerçevesinde nakdi olarak sağlanamayan desteğin ayni olarak yapılması sağlanırsa bölgelerinde sanatla uğraşan yüzlerce insanın çevrelerini iyileştirmek için daha fazla çalıştığını göreceksiniz. Sanat mutluluk verir ve mutluluk en hızlı yayılan virüstür" dedi.

Gerze Gündem Haber

Mustafa Yoğurtçu

YORUM EKLE
YORUMLAR
Cemdai müdür 567 fotoğraf
Cemdai müdür 567 fotoğraf - 2 yıl Önce

banner381
SIRADAKİ HABER