MÜCAHİD

Akın, dehşetli atlı koşudur.. .Uzun süreler sürecek haftalar, aylar belki daha fazlasıdır. Zırh giymezler, ok, yay, kılıç, hançer, kalkan ve mızraktan ibaret idi silahları, genellikle evlenmezler, hayatları at üstündedirler.

Akına en az on bin akıncı iştirak eder, sancak altında kırk, kırk beş bin akıncının da toplandığı bilinmektedir. Kıyafetleri de bir o kadar albenisiydi ki.. Başlarında kaplan derisi kalpaklar, kalpağın önünde altın suyuna batırılmış balıkçıl kuşu telleri ve altın tellerle süslenmiştir. Bürümcükten kesilmiş gömleklerin düğmeleri elmaslara bezenmiş, Ayaklarına ceylan derisinden çizmeleriyle birlikte Anadolu'nun her tarafından bir çok genç bu göz kamaştırıcı hayata kaçıp gelmekteydiler.

Fatif Sultan Mehmet zamanında en büyük ve meşhur akınlardan biri olan Transilvanya akınıdır ki, o zamane en namlı kılıçlarından Mihaloğlu Ali Bey, Mihaloğlu İskender Bey, Malkoçoğlu Bali Bey, Evranosoğlu İsa ve Hasan Bey ler bu akına iştirak ederekten, Transilvanya Prensi İstefan Batori'yi ağır bir mağlubiyete uğratmışlardır. Lakin yetişen Macar Kralının gönderdiği Tameşvar Kontu Kinizi taze kuvvetlerle bu meydan muharebesinin ikinci safhasında akıncıları bertaraf etmiştir ki, sadece Mihaloğlu Ali Bey yalnız kurtulandır. Tarihimizde, Avrupa da bir çok hucümun öncüsü akıncılar olmuştur. Beden yapısı kuvvetleri ve cesaretleriyle her türlü meşakkate dayanmaktaydılar. Akıncılar Devlet oteritesiyle değil, başlarında bir akıncı beyin beyanatıyla hareket edebilmekteydiler ki, Gursaklarına Padişah ekmeği girmeyen, her heryerde ansızın ölümle yüzyüze gelebilen, kimseye boyun eğmeyen başıboş askerlerdi. Bütün akıncıların hayatı serüvenvari ve bir okadarda bir akından sağ dönenler, ekseriyaten büyük servetlerle geri dönerlerdi ki, içki, gece hayatı, çirkeşlik bir o kadarda ileriydi.

Hattaki Akıncıların bu hayatı Rumeli şairlerinde mısralarında yerini almıştır. Vel hasıl en yürekli, asil ve temiz yiğitler ' Mücahidi fi sebilillah' temennisiyle…

Araştırmacı Yazar

Volkan Yaşar Berber

YORUM EKLE