16
Mayıs 2020
MÜCAHİD

Akın, dehşetli atlı koşudur.. .Uzun süreler sürecek haftalar, aylar belki daha fazlasıdır. Zırh giymezler, ok, yay, kılıç, hançer, kalkan ve mızraktan ibaret idi silahları, genellikle evlenmezler, hayatları at üstündedirler. Akına en az...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2020
İnsan ve Havas İlmi

                   İnsanlık tarih boyunca daima şüpheyle baktığı şeyler den çekinmiştir. Bunun sebebi araştırılabilinirliği olmadığıdır veya gizemini...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2019
Barış Gönüllüleri

          Uzun zamandır basın olsun medya olsun sürekli takibimdeyimdir ki, yarın herhangibir şey karşısında bu icraatlar, konuşmalar  memleketin aleyhine cereyan edebilir. Global hayat standartlarından...

MAKALEYİ OKU
22
Tem 2019
Poyraz Geldi Geçti

Teoman veya Tuman Yabgu, M.Ö 220'de Türk imparatoru olmuştu. Ondan evvel Türkler,, birbirlerinden ayrı krallıklar ve prenslikler halinde parça parça yaşamaktaydılar. İlk Türk imparatoru olarak Teoman sayılmaktadır. ''Yabgu''...

MAKALEYİ OKU
24
Haz 2019
Paşa Gemisi

Osmanlı İmparatorluğunda liyakate dayanılarak kaptan paşalık ünvanına nazaran bu makama gelecek şahsiyetin çekirdekten denizci olması gerekir ise de denizle, denizcilikle hiç ilgisi olmayan şahsiyetlerinde ileriki zamanlarda Kaptan Paşalık...

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2019
Teyakkuz Arifane Elzem

Milletinin menfaatlerini koruyan ülkelerin başına gelenleri, geçmişte olduğu gibi bugünde ibretle izlemekteyiz. Batı, Ortadoğu'da herhangi bir devletin güçlenmesine dolayısıyla Hıristiyan dünyasının menfaatlerine gölge düşmesine kesinlikle...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2019
Zealot Herodian Kardeşliği

Avrupa Birliği, Türkiye'nin tam üyeliği konusunda ne kadar gerçekçi, ne kadar samimi olduğunu herhal herkes anlamıştır. Eski hıristiyan birliğinin yeni hali denilebilir diye düşünüyorum kanımca apaçık Türkiye'nin AB üyeliğini...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2019
V. Mehmet Reşad Ve Çaresizlik

Sultan Mehmet Reşad, 2 Kasım 1844 İstanbul da doğdu. Has manasıyla Meşrutiyet devri padişahıdır. Abdülmecid ile Gülcemal kadının oğludur. 65 yaşında padişah olmuş olup dokuz sene süren saltanatı birbiri arkasından patlak veren mağlubiyetimizle...

MAKALEYİ OKU
06
Mar 2019
Osmanlı Daim Gözönündeydi

Dünya Ülkelerinin Medeniyet ve İlerleme çatısı altında az gelişmiş kendinden daha küçük ekonomiye sahip devletçikleri baskı altına alabilmek için uzun ve kalıcı metodlara başvurmuşlardır. Son altı asırda Türk-İslam dünyasının önderi,...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2019
Osmanlı Da Batılılaşma

Osmanlı Devleti'ni Batılılaşma aşaması 1700'li yılların sonundan itibaren başlar ki zamane büyük global akımdan nasibini de almıştır. 17002lü yılların sonlarından itibaren Avrupa ülkeleri birbirlerinin ve global eğitim sistemlerini...

MAKALEYİ OKU
24
Oca 2019
Sevres

Paris'in porselenleriyle ünlü banliyösü Sevres'deki fabrikanın konferans salonunda toplanıla gelinerek, Avrupa emperyalizminin acı gerçekleriyle yüzyüze kalınarak, Sevres askeri, siyasi, mali, politik, ekonomik alanları geniş kapsamakla...

MAKALEYİ OKU
22
Oca 2019
Türkler ve İslamiyet

                      Büyük fetihlerle Arapların 751'de Çinlileri yenerek Talas Irmağı boyunca yayılarak Orta Asya'nın islamlaştırılması...

MAKALEYİ OKU
12
Oca 2019
Servet-İ Fünun (Edebiyat-I Cedide)

XIX. yy.'ın başlarında Tanzimat döneminden esinlenerek yeni Batı edebiyatına yakın fen, sağlık, edebi, ilmi yeni akımın öncülerince başlatılarak toplumsal, siyasal, düşünsel birikimi neşr etme fırsatı oluşmuştur. Servet-i Fünun...

MAKALEYİ OKU
24
Ara 2018
Kayi Boyu

Tarihi kaynaklarca, Oğuz Han'ın Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, Dağhan, Denizhan adlarında altı oğlu vardı. Bunlardan ilk üç oğlundan gelmiş olan Gün, Ay, Yıldızhanlar sağ kolu ve Gök, Dağ, Denizhan oğulları sol kolu temsil ederdi....

MAKALEYİ OKU
05
Ara 2018
Osmanlı’da Kağıthane

                 Osmanlı döneminden itibaren insanların hoş seda, huzur ve dostlarıyla zaman geçirildiği yagane mekanlardan olmuştur kağıthane. İstanbul'un eski...

MAKALEYİ OKU
24
Kas 2018
Batı Burjuvacısı

Batı burjuvacısı gittikçe daha da zenginleşebilmek için evveliyatından hedefledikleri sömürgelerini tanımak ve dağıtabilmek için aracılarına her türlü mali ve siyasi desteği yıllarca sağlamışlardır. Sahih kaynaklarca edindiğimiz 12...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2018
Milli Beka Ruhu

Tahlili, terkibi ve tesbiti yapılan her konu'nun arşivlenerek muhafazaya alınması gerekmektedir. Arşivlerimize sahip çıkarak kökü maziye dayanan insanlarımız o kadar fazladır ki birçoğu kadim bilgilere ulaşamamaktadır. Oysa ki bilinir...

MAKALEYİ OKU
26
Eki 2018
Hitler

Anadolu'da M.Ö 1225 yılında da varlığı bilinen Hitit İmparatorluğu insanları çok üretici idi ki düşmanlarına karşı ilk defa demirden silah kullanmışlardı. Firavun II. Ramses'in Hiti prensesi ile evlenmesinden beri Hitit meselelerine...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2018
Osmanlı Nın Defterleri

Osmanlı Devleti'nin gerek idari, iktisadi, askeri, adli, mali beyanatı gerektiren bir çok nizamı var idi. Bu muhtelif defterler kısmi tarihlerimizde geniş arşiv kayıtlarımızca saklı tutulmuştur. 1299 senesinden bu yana tutulan bu nevi tahrir...

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2018
Dostum Gibi Davranan Düşmanlar

Dış güçlerin ideali daima kendi politik siyasetlerine razı etmek olup varılan iktidarı düşürmek için iç-dış şer odakları harekete geçirmektir ki bunların altyapısını oluşturabilmek adına zamane çalışmalarını başlatmışlardır....

MAKALEYİ OKU
14
Eyl 2018
Avrupa Birliği

Avrupa Birliği, Türkiye'nin tam üyeliği konusunda ne kadar gerçekçi, ne kadar samimi olduğunu herhal herkes anlamıştır. Eski hıristiyan birliğinin yeni hali denilebilir diye düşünüyorum kanımca apaçık Türkiye'nin AB üyeliğini...

MAKALEYİ OKU
04
Eyl 2018
Xv. Asırda Fransa'nın Kurtarılışı

Rönesans devrinin büyük Fransa Kralı I. François 1525 te pavia meydan muharebesini kaybetmiş ve Charles-Quint'e esir düşmüştü. Almanya imparatoru ve İspanya Kralı Charles-Quint in , Fransayı da yutması bir an meselesi idi. Bunun üzerine...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2018
Milli Beka Hareketi

Tarihi cihanda bir Cengiz, bir Selçuk, bir Osmanlı devleti kurarak ve bunların hepsini tecrübe eden Türk milleti doğrudan doğruya özgün iradesiyle bir devlet tesir ederek zamana tüm felaketlerin karşında kabiliyet ve gücüyle en yüksek mertebeye...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2018
Güneş Ülke

    Osmanlı kanunnameleri bir cemaat içinde bir ağır suç işlenirse eğer suçlunun yakalanıp teslim edilmesi için sorumluluğunu o cemaate yükler ve aksi takdirde cezalar öngörülür. Hafif  suçlarda ise köy, mahalle ve cemaat...

MAKALEYİ OKU
27
Tem 2018
Halife Abdülmecid Efendi

Osmanlı Devleti'nin son halifesi Abdülmecid Efendi İstanbul'da 29 Mayıs 1868 tarihinde doğdu. Babası Abdülaziz, annesi Hayranıdil Kadındır. Babası Sultan Abdülaziz'in ölümüne kadar (1876) siyaset ve politika dan uzak durarak...

MAKALEYİ OKU
29
Haz 2018
Koleksiyoner Olmak

Koleksiyoner olmak demek dinamik, coşku dolu olmak ve kendine güvenmek demek. Ama biz geçmişimize güvenemediğimiz sürece olacağı, daha çok özgüven kaybı, mutsuzluk, korku ve dahası bilgi kirliliğidir. Koleksiyoner olmak istiyorlar ama bunu...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2018
Xv. Asırda Fransa'nın Kurtarılışı

Rönesans devrinin büyük Fransa Kralı I. François 1525 te pavia meydan muharebesini kaybetmiş ve Charles-Quint'e esir düşmüştü. Almanya imparatoru ve İspanya Kralı Charles-Quint in , Fransayı da yutması bir an meselesi idi. Bunun üzerine...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2018
Re İstanbulda Top Şenlikleri

Bütün memleketin kutladığı umumi şenliklerin devam müddetleri bir fermanla ilan edilirdi. İstanbul'da büyük zaferler, bayramlar, donanmanın sefere çıkışları, top atılmak suretiyle kutlanırdı. Ramazanlarda cüluslarda, padişahların,...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2018
Fatihin Sahn-I Seman Medreseleri

Osmanlıların o zamane, neresi devlet merkezi olursa orasının ilmi ve sosyal kurumlarla donatılmış merkezi olmasına önem ve özen gösterilmiştir. Edirne şehri, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da yaptırmış olduğu Sahn-ı seman medreselerinin...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2018
Egoizm

 İnsanın kendi içinde ve çevresinde sürekli olarak verdiği savaşta eğer iyiden yana ise insanı olgunlaştırmıştır. Bu olgunluğu sağlayabilmenin yolu insanı tanımaktır. Bunu yaparken karşılanacağı en önemli problemlerden biri şüphesiz...

MAKALEYİ OKU
08
Mayıs 2018
Osmanli Da Meritokrasi

Osmanlıda üstün özelliklere sahip şahıslar arasında idare gücü paylaşılmaktadır. Bu özellikler bilgi, beceri, pozitif tutum, bilgelik, analitik düşünce, kültür-sanat gibi kavramlardır ki liyakatli bir yönetim sistemidir meritokrasi, herhangi...

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2018
İstanbul Yağmurları

407 senesi nisanının birinci günü yıldırımlarla ve yağmurla başlayan bora, İstanbul çarşısının çatısındaki tunç levhaları sökmüştü. Altmış beş sene sonra şehre gökten kül yağmış ve evlerin çatıları bu madde ile dört parmak...

MAKALEYİ OKU
16
Nis 2018
Yavuz Sultan Selim

II. Bayezıd'ın oğlu, Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 günü doğdu. Annesi ise Gülbahar Hatun, Dulkadiroğulları beyliğindendir. Yavzu Sultan Selim, yuvarlak başlı, geniş omuzlu, uzun boylu, uzun bıyıklı, güreşmekte, ok ve yay atmada üstüne...

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2018
Osmanli Da Takrir Defterhane

Osmanlı Devleti'nin gerek idari, iktisadi, askeri, adli, mali beyanatı gerektiren bir çok nizamı var idi. Bu muhtelif defterler kısmi tarihlerimizde geniş arşiv kayıtlarımızca saklı tutulmuştur. 1299 senesinden bu yana tutulan bu nevi tahrir...

MAKALEYİ OKU
22
Ara 2017
Halife Abdülmecid Efendi

Osmanlı Devleti'nin son halifesi Abdülmecid Efendi İstanbul'da 29 Mayıs 1868 tarihinde doğdu. Babası Abdülaziz, annesi Hayranıdil Kadındır. Babası Sultan Abdülaziz'in ölümüne kadar (1876) siyaset ve politika dan uzak durarak...

MAKALEYİ OKU
14
Ara 2017
Başkumandan Süleyman Paşa

              Başkumandan Süleyman Paşa, 1877/1878 yllarında Balkanlar da ve Rumeli de bir çok başarılar göstermesine rağmen Devlet-i Aliyye  içerisindeki siyasi ve politik iç...

MAKALEYİ OKU
04
Ara 2017
Osmanli Da Takrir Defterhane

Osmanlı Devleti'nin gerek idari, iktisadi, askeri, adli, mali beyanatı gerektiren bir çok nizamı var idi. Bu muhtelif defterler kısmi tarihlerimizde geniş arşiv kayıtlarımızca saklı tutulmuştur. 1299 senesinden bu yana tutulan bu nevi tahrir...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2017
Öz Ruha Kilit

      İnsanın daima bir hedefi olmalıdır ki yaşam mücadelesini yapabilsin insan duyduğu, dinlediği ile yapamadığı hizmetleri, veremediği mücadeleleri gördüğü zaman yapabilir, görmek insanın bütün duygularını...

MAKALEYİ OKU
17
Kas 2017
Derin Analiz

Osmanlı imparatorluğu daima şer güçler tarafından finansal destekler ve siyasal sorunlar konusunda lobicilik faaliyetlerde bulunarak onyıllar sürecek haçlı ve hilal kavgasının ilk gün yüzüne alenan çıkartan Amerika Birleşkik Devletlerinin...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2017
Osmanlı Da Donanma

                   Osmanlı donanması zorunluluğa istinaden oluşturulduğu bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmed'in 1452 senesinde İstanbulu fethetme hazırlıklarına...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2017
Dostum Gibi Davranan Düşmanlar

Dış güçlerin ideali daima kendi politik siyasetlerine razı etmek olup varılan iktidarı düşürmek için iç-dış şer odakları harekete geçirmektir ki bunların altyapısını oluşturabilmek adına zamane çalışmalarını başlatmışlardır....

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2017
ŞER'İYE SİCİLLERİ

Sosyo-ekonomik tarihi çalışmaların ince ayrıntılarıyla neşr eden Şer'iye sicilleri Osmanlı Devletinde mühim arz etmektedirler. Şer'iye sicilleri 16. yüzyıla kadar Arapça ve Türkçe yazılmaktayken sonrasında yalnızca Türkçe yazılarak...

MAKALEYİ OKU
25
Eyl 2017
Cem Sultan

                       Fatih Sultan Mehmet'den sonra tahta hangi evladının geçeceğini belirtmediğinden kardeşler arasında büyük çekişme...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2017
Askar Camiler

İslamiyet de her zümreye ayrıca ihtiyacını giderecek yöntemler daima bulunmuş olup geciktirmeden oluşturulmuştur. Doğu'da Samerra şehrinde askerler için bir çok beldesinde yine bir çok camii inşa edilmiştir ki ibadetlerini her daim gerçekleştirebilmeleri...

MAKALEYİ OKU
11
Eyl 2017
Süleyman Nazif

                     Ocak 1870'te Diyarbakır'da doğan Süleyman Nazif'in ailesi bir çok aydın yetiştiren önemli şahsiyetlerdendi. Babası...

MAKALEYİ OKU
07
Eyl 2017
Hat Sanatı'nın Doğuşu

              Hat sanatı'nın kökeni, Ürdün'ün batısı ile Lut gölü arasında MÖ VI. yy'da yaşamış Sami asıllı Nabatilerin yazisına dayanır. Nabati yazısı MS...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2017
Ziya Gökalp

         1876'da Diyarabakır'da doğup asıl ismi Mehmed Ziya olan Ziya Gökalp, yazar olan babasının desteğiyle folklor, halk şiiri, nesir, destan ve masal neşr etmeye küçük yaşta öğrenmiş idi....

MAKALEYİ OKU
23
Ağu 2017
Şairler Sultanı Baki

               1526 senesinde İstanbul'da doğan Baki 'nin aslen adı Mahmud Abdülbaki olup, Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed Efendi'nin oğludur. Süleymaniye müderrislerinden...

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2017
Hiciv Ustası Nefi

       Osmanlı'da birini şiir ile zemmederek, onu gülünç hale koyup alaycı hale getireren manzumelerdir. Hiciv ki, bazı zamanlar çetin karşılanmakta idi. Hicviyyat içeren bir çok manzumeler ve şiirler yazan...

MAKALEYİ OKU
12
Ağu 2017
Kanuni Ve Viyana Kuşatması

             Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa'daki dış politikasının belirleyeceği katii bir sefer caiz olduğu gibi Hak Din İslam'ı ulaştırmanın zamanı geldiği inancıyla...

MAKALEYİ OKU
07
Ağu 2017
Osmanlı Da Dini Hoşgörü

             Osmanlı İmparatorluğu fethettiği yerleri zorlayarak dini, örfü, adetlerine karışarak baskı yapmaz ve varolan imtiyazlı vergileri uygulayarak gözetim ve koruma altına alırdı. ...

MAKALEYİ OKU
27
Tem 2017
Osmanlılarda Eyalet Askerleri

                    Osmanlılarda Eyalet askerleri, Tımar kurumuna dayanıyordu ki XVI. yz. sonuna kadar ordunun asıl gücünü oluşturmaktaydılar. Tımar kurumu,...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2017
Moğol İmparatorluğu

                 Moğol kültürünün benimsenmesi, Moğollara bağlı olmayı, onu boyunduruğu altında bulunmayı gerektirdiği gibi yerel inançlarına saygıda serbestlik...

MAKALEYİ OKU
14
Tem 2017
Hey'et-İ Vükela'nin Gafleti

        Başkumandanlığını Süleyman Paşa'nın yaptığı 1878 senesi Rumeli cephesinde nagihani emirler geçde olsa yerine getirildiği gibi Yıldız'ında iç meselelerinin cepheye yansımaları sonucunda...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2017
Osmanlı Devlet Sisteminde Reformlar

            Osmanlı da Devlet sisteminin dağılmasının ancak reformlarla sağlanabileceği fikrinde olan II. Mahmud önü alınamayan gidişten rahatsız idi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Meritokrasi...

MAKALEYİ OKU
01
Tem 2017
Osmanlı Da Donanma

                   Osmanlı donanması zorunluluğa istinaden oluşturulduğu bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmed'in 1452 senesinde İstanbulu fethetme hazırlıklarına...

MAKALEYİ OKU
27
Haz 2017
Çırpanlı Said Ağa

                Balkanlar da Ruslar, Bulgarları kışkırtarak hızla zulüm yaparak ilerlerken Yıldız dan nagihani telgraf gelir ki, memuriyet yerlerini var olan şahsiyetlerin...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2017
Kavm-İ Necip ve Kan İmparatorluğu

Arap ülkeleri daima muhtelif akımların hedefi olmuş olup olmaya da devam edecektir. Osmanlıyı coğrafi, iktisadi, ilmi zenginliği ile devleti Akdeniz, Balkanlar yanında Kafkasya, Ortadoğu, Ortaasya dan tecrit edebilmek gayesiyle Batı ülkeleri planlarını...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2017
Açe Sultani Alaeddin

Dünya da nerede mazlum bir halk varsa, Osmanlı İmparatorluğu'nun eli ve gönlü oradadır. Din, dil, ırk gözetmeksizin zamane tüm gücüyle seferber olması takdiri şayandır. Portekiz Devleti 16. yy da, Sumatra İslam Devletlerinden Açe''nin...

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2017
Osmanli Da Topçuluk

Osmanlı da bilim, teknik, kültürel ve dini alanlarda bir çok yenilikler takip edilerek modern düşünce ve bilimle pekiştirerek muhtelif ihtiyaçlarına göre üretmek tamamen özen,önem ve emek gerektiriyordu. Düşmanı uzaktan vurabilme becerisine...

MAKALEYİ OKU