Nasıl Bir Başkan Olacaksınız

Gümrük Müşaviri Bülent Eryılmaz’a sorduğumuz, “ Siz belediye başkanı seçildiğinizde, nasıl bir belediye başkanı olacaksınız? Ana çerçevelerini bize çizebilir misiniz?” Sorusunu yanıtladı.

Nasıl Bir Başkan Olacaksınız

Siz belediye başkanı seçildiğinizde, nasıl bir belediye başkanı olacaksınız? Ana çerçevelerini bize çizebilir misiniz?

Ben kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde yöneticilik deneyimine sahip; kamu ve özel sektörde denetçilik yaparken birçok kuruluşun yöneticilik deneyimlerini gözlememiş; mesleği gereği 35 yıldır Türkiye’nin hemen her İlinde bulunma, yaşama şansı yakalamış; eski bir kütüphaneci olarak okumayı, mesleki olarak da araştırmayı seven bir hemşerinizim. Bu yaşanmışlıklar sizi ister istemez, yeteri kadar bilmediğiniz gerçeğinin farkına varan, öğrenecek daha çok şey olduğunu düşünen bir noktaya ulaştırıyor. Bunun içinde; sürekli soran, araştıran, dinleyen, şaşıran ve şaşırdığında keyiflenip, heyecanlanan; sürekli arayışta olan ve yeniliklere, iyi deneyimlere açık birisi yapıyor. Daha önce sizle konuştuğumda da ifade ettiğimi sanıyorum. Dünyada yeni belediyecilik anlayışı katılımcılık üzerine kurgulu. Yani hemşerilerin hepsi, hizmeti alacağı belediye başkanı ve ekibini seçtikten sonra, onların hizmet üretme insafına terkedilmiyor. Düşünün, şuan Gerze’mizde seçim yapılmasının üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen, Belediyenin verdiği vaatlerinin listesi ile belediye internet sitesinden yaptığı sınırlı açıklamaların dışında, iletişim anlamında hemşeriler ile Belediye Başkanı ve ekibinin ilişkisi var mı? Yok. Onlar var olduğunu düşünüyor olabilirler. Onların bildiği belediyecilik anlayışına göre bu doğru da olabilir. Ama yeni, katılımcı, demokratik bir şekilde yönetilen belediyecilik anlayışında, bu iletişim yeterli değil. Peki nasıl olmalı? Nasıl kurgulanmalı?

Bir kere katılımcı belediyecilik anlayışı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 76 ve 77 maddelerinde son derece ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu hükümetten beklenmeyecek bir şekilde, “yönetime katılımın” unsurları düzenlenmiştir. Nedir bu düzenlemeler? 76. Maddede “Kent Konseyi” kurulması; 77. Maddede “Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım” başlıklarıyla ifade edilmiştir. Sadece bu iki düzenlemeyi bile hayata geçirseniz, katılımcı belediyeciliğin temel kriterlerini hayata geçirmiş olursunuz. Gerze’ de uygulanmakta mıdır? Hayır. Hem de bir önceki teftiş döneminde Müfettiş tarafından da raporunda dile getirilmiş, eleştirilmiş ve Belediye Başkanından eksikliğin giderileceği sözü yazılı olarak alınmış olmasına rağmen! Maalesef halen hayata geçirilmemiştir. Neden? Çünkü katılımcı belediyecilik anlayışının altında yatan; kenti oluşturan hemşerilerin, bilgi birikimi, iş yapma enerjileri ve tabi ki taleplerinin düzenli olarak aktarılarak, kaynakların verimli bir şekilde kullanılıp, kent ihtiyaçlarının en az maliyetle ve en hızlı şekilde giderilmesi arzulanmaktadır. Ama bu seçilmiş ve kendini muktedir gören yöneticilerde şöyle bir kibre yol açmaktadır. Ben seçildim! Beni seçen tercihi de bana bıraktı! Neden ben tekrar, bir daha beni seçenlere dönüp tercih sorgusu yapayım ki? Gibi, kısır bir hizmet üretme sarmalında kaybolmaktadırlar. Halbuki, kent konseyi ve gönüllü katılım sağlayan hemşeriler; hem hizmetin yapılma gerekliliği ve şeklinde ve hem de kaynakların verimli kullanılmasında oldukça olumlu sonuçları yaratabilmektedirler.

Peki kent konseyini ve gönüllülüğü hayata geçirirsek, belediyeciliğimiz “katılımcı belediyecilik” etiketine kavuşur mu? Hiç yoktan iyidir. Şuan yürütülen belediyecilik anlayışının bir tık ilerisine ulaşılmış olur. Yeter mi? Hayır. Bizim anladığımız anlamda katılımcı belediyecilik sadece yılda 2 kez toplanıp, kentimizde yaratılacak beledi hizmetlerin stratejik hedeflerinin belirleneceği toplantı ve tavsiye kararlarının, Belediye Başkanlığına ulaştırılmasıyla sınırlı olamaz. Bizim katılımcılıktan anladığımız, hizmet ihtiyaç sıralamasının oluşturulması (hangi hizmetin öncelikli olacağına ilişkin genel plan); hayata geçirilmesinde hizmeti alacak olanlardan, hizmetin hayata geçirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktaların varlığının sorgulanması. Ve en son hizmetin kullanımı sağlandıktan sonra da; memnuniyet veya eksikliklerinin sorgulanıp, hizmetin gerekirse revize edilmesi gibi birçok alanda katılımı ifade etmektedir. Bunu kimlerle yapacağız? Bir kere kentimizin sivil toplum kuruluşlarının hizmetle ilgili olanlarının görüşlerinin alındığı bir yapı olmazsa olmaz olarak düşünmekteyiz. Yine tüm mahalle muhtarları, bu süreçlerde kontakta olunan birimler olacaktır. Hizmetten yaralanacak bölgelerin yaşayanlarının katılımı ile bilgilendirme ve bu esnada onların tavsiyelerinin alındığı katılım toplantıları önemli olacaktır. Mahallerde oluşturacağımız gönüllük esasıyla çalışacak mahalle komiteleri eliyle de, hem önceliklerin belirlenmesinde ve hem de hizmetin kalitesinde sürekli bir ihtiyaç ve geri bildirim olanağı sağlanacaktır. Öte yandan sürekli temas halinde olacağımız ve oluşturacağımız, Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği çerçevesinde;  diğer gönüllü komitelerini de oluşturup (gönüllü engelliler komitesi; çocuk komitesi; gençlik komitesi vb), hizmetlerin gerçekleştirilmesinde aktif olarak sürece dahil edileceklerdir. İşte yeni ve katılımcı belediyecilik anlayışında, Belediye Başkanı ve ekibinin iş yapış rotası bu şekilde oluşturulacaktır. Hem 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde yasal çerçeveleri çizilmiş yapılar hayata geçirileceği gibi, hemşerilerle teması sağlayan komiteler şeklindeki organizasyonlarla da, daha etkin ve yoğun bilgi alışverişi sağlanacaktır. Yani hizmet alacakların; hizmete karar verilmesi, hizmetin üretilmesi ve son olarak hizmetin kullanımındaki tüm aşamalarda Belediye Başkanlığı ile yan yana omuz omuza çalışmaları sağlanacaktır. Böyle bir iş yapış yönteminde kaynak israfı en az; hizmetten memnuniyetin ise, en üst seviyede gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. Dünyada ve ülkemizin çeşitli belediyelerinde uygulanan bu yöntemleri, bizlerde bu vesile ile hayata geçirmiş olacağız. Biz Gerzeliyiz. Biz istersek her şeyi hayata geçirebiliriz. Gerze için siz varsanız biz de varız.      

Gerze Gündem Haber

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 12:28

Mustafa Yoğurtçu

YORUM EKLE
YORUMLAR
Göbeğini Kaşıyan Adam!
Göbeğini Kaşıyan Adam! - 3 yıl Önce

“Hem de bir önceki teftiş döneminde Müfettiş tarafından da raporunda dile getirilmiş, eleştirilmiş ve Belediye Başkanından eksikliğin giderileceği sözü yazılı olarak alınmış olmasına rağmen! Maalesef halen hayata geçirilmemiştir. B.E.” Bu cümle bana iki soru sorma ihtiyacı hissettirdi. 1-) Bülent Eryılmaz bu gizli müfettiş raporuna ve rapora verilen cevaplara nasıl erişti? 2-) Cevat Şensoy müfettişe verdiği yazılı taahhüt süresi geçtiği halde gereğini niye yerine getirmemektedir? Muhataplarından sorularıma yanıt bekliyorum. gka

Bülent Eryılmaz
Bülent Eryılmaz - 3 yıl Önce

gka, sorularının birincisi tarafıma yöneliktir. açıklayayım. bu denetim raporları gizli değildir. müfettiş tarafından en az 3 nüsha olarak düzenlenip, belediye başkanlığı, kaymakamlık(valilik) ve i̇çişleri bakanlığına gönderilir. belediye başkanı tarafından belediye meclisinde, belediye meclis üyeleriyle paylaşılması, tartışılması gerekir. malumunuz belediye meclisleri de halka açık yapılır.(şeffaflık gereği yapılması gerekir) ve hatta bu tip bilgiler halka da açıklanmalıdır. bir çok belediyede bu tür bilgiler halkla açıkça paylaşılmaktadır. müfettiş sorunlu gördüğü hususlar konusunda belediye başkanıyla mutabık olunmalı ki (usül de budur), sorunların giderileceğine ilişkin bir cümle ile rapor sonuna imza alıp, teftiş sürecini tamamlar. dolayısıyla gündemle bu kadar ilgili biri olarak, bilgilerin sizde olmaması ilginç. fonksiyonunuz paslanıyor mu ne? birde "hem nalına hem mıhına" tadında soru ve eleştirileriniz, rumuzlu yazılarla olmaz! kimliğinizi açıklama zamanı çoktan gelmiş gibi!

Göbeğini Kaşıyan Adam!
Göbeğini Kaşıyan Adam! - 3 yıl Önce

Bülent Eryılmaz, bahsi geçen müfettiş raporu, hangi ay yapılan olağan belediye meclis toplantısında, meclis üyelerinin ve halkın bilgisine sunulmuş da sizin haberiniz olurken bizim haberimiz olamamış? gka

Bülent Eryılmaz
Bülent Eryılmaz @Göbeğini Kaşıyan Adam! - 3 yıl Önce

gka, ben olması gerekeni ve sizin sorunuzdaki "gizli" müfettiş raporu vurgusunun cevabını verdim. bu tür raporlar gizli belge statüsünde değillerdir dedim. katılımcı ve şeffaf belediyecilikte, denetim raporlarının sonuçlarının belediye meclisinde enine boyuna irdelenmesi ve hatta bunun halkla da paylaşılıp, olumsuz yönlerin olmadığının ve/veya eksikliklerin ve hatalı işlemlere ilişkin bilgilendirmenin yapılması esastır da dedim. bizim şeffaf ve katılımcı belediyecilikten anladığımız bu. eğer şans verilirse yapacağımız belediyecilik de budur. sorularınızın diğer kısmı maalesef tarafımdan cevaplanacak türden değil. ilgililerinin cevaplaması yerinde olur. tabi katılımcı ve şeffaf belediyeciliğe ilişkin cevapları varsa! sizi tanısaydım, nasıl bilginiz olabileceğini de söylerdim. maalesef gizlendiğiniz için, bu konuda da yardımcı olamıyorum. ama az kaldı. özlenen, katılımcı ve şeffaf belediyecilikle tanışmaya! biraz daha sabır.

Göbeğini Kaşıyan Adam!
Göbeğini Kaşıyan Adam! - 3 yıl Önce

İşte bu olmadı müstakbel Başkan: “sizi tanısaydım, nasıl bilginiz olabileceğini de söylerdim. maalesef gizlendiğiniz için, bu konuda da yardımcı olamıyorum. B.E.” Müfettiş raporları gizli değil ise müfettiş raporu hakkında nasıl bilgi sahibi olduğunuz/olabileceğimiz neden sır?Nerede kaldı şeffaflık? Ben de müfettiş raporlarını okuyanlar sınıfına katılmak istiyorum. Nerede kaldı katılımcılık? gka

Bülent Eryılmaz
Bülent Eryılmaz @Göbeğini Kaşıyan Adam! - 3 yıl Önce

gka, raporu gizemli kılan ben değilim ki! raporda yapılan eleştirilerin muhatabı belediye başkanı bunu kamuoyuyla paylaşmayan o. ben kamuoyuyla paylaşılmasa da bir gerzeli olarak bu bilgilere ulaşabilecek biriyim. gerzede ne olup-bittiği ile, belediyede işlerin nasıl yürütüldüğü ile yakından ilgiliyim. daha önce sadece bir hemşeri ilgisine sahipken, şimdi aday adayı sıfatıyla tüm bilgilerle ilgiliyim. benden alıntı yaptığınız kısım, sizi tanımıyor olmaktan dolayı şahsen bilgilendirememeyi içerir. bu gibi bilgilerin hemşerileri ilgilendiren tarafını da yeri geldiğinde ifade ettim, etmeye de devam edeceğim. bilgiye ulaşma yöntemlerime gelince, bazen bilgi kendiliğinden de gelir. yeter ki siz açıkta durun ve bilginin talepkarı olduğunuzu gösterin. malum serde müfettişlik var. bilgiye nasıl ulaşılır? bilgi size nasıl gelir? bunlar benim için sıradan mesleki yetkinlikler. merak, biraz da mesleki dezenformasyon diyelim. alan kısıtlı,burada anlatılamaz. beni mazur görün. ama bilgi servettir.

banner381
SIRADAKİ HABER