Sorularımız Devamı

Gerze Belediye Başkanlığına Aday Adayı olan Gümrük Müşaviri Bülent Eryılmaz’a sorduğumuz “Gerze sizce ekonomik geleceğini hangi sektörlerde aramalı? Bu sektörlerin geliştirilmesinde Belediye Başkanlığının rolü ne olmalı?” sorusunun devamı.

Sorularımız Devamı

Gerze’mizin ekonomik geleceğinin en önemli ayaklarından birisinin, iklim değişikliğini de avantaja çevirerek turizm olduğunu söyleyebiliriz. Peki sadece turizm mi? Hayır. Motor sektörlerden birisi bu. Diğer ekonomik gelecek olarak ifade edebileceğimiz alan da, yatırım teşvik tedbirlerinden yararlanacak yatırımcıların Gerze’mize gelmesini sağlamak olmalıdır.

Bunu nasıl yapacağız? Aslında bu konuda yakın zamanda birkaç video yayınlayarak yapılması gerekenleri ifade etmiştim. Bu videolara www.facebook.com/bulenteryilmazgerze facebook adresinden de ulaşılabilir. Yine instagram.com/beryilmazgerze instagram adresinden ulaşılabilir. Burada da tekrara düşmeden ifade etmek gerekirse. Aynı ortak akıl mantığı ile Gerze’mize en uygun yatırım seçeneklerinin ortaya çıkartılması yine yapacağımız geniş katılımlı Kurultaylar ile mümkün olacaktır. Hemen birkaç kısa zaman içerisinde, Gerze ile ilgili haber olduğu öğrendiğim; genç/yeni yatırımlara ilişkin haberleri hatırlayalım. “Genç yatırımcı istiridye mantarında ilk hasadı yaptı”, “Gerze’de solucan gübresi üretimi başladı”, “ Kezban teyzenin güneş enerji santrali” gibi haberlerin çağrıştırdığı şey, yatırımcılık ruhuna sahip hemşerilerimizin kişisel çabalarıyla, yeni iş olanakları yaratmaya çalıştıklarıdır. İşte bunun gibi Gerze’mizde yapılabilecek birçok yatırım olanağı olduğunu biliyorum. Ama bu olanakların, ortak akılla, en uygun ve en verimlilerinin belirlenip, Gerze Belediye Başkanlığı olarak onlara öncülük edip, daha az maliyetle daha çok üretim yapıp, yeni istihdam ve kentimize yeni gelir kaynakları yaratmalarına olanak tanıyacak yol ve yöntemlerde onlara öncülük etmeliyiz. Yoksa bu takdir edilecek girişimlerin hepsi, ya hak ettiği büyüklüğe ulaşamadan, kendi yağında kavrulan bir şekilde varlığını devam ettirecek veya denenmiş ama başarılamamış bir kişisel proje olarak tarihteki yerlerini alacaklardır. İşte bunun için ortak akılla belirlemeler yapmak önemli. Kurultaylarla bunları belirlemek önemli. Belediye Başkanlığının bu girişimlerde öncü, lider rolü oynaması önemli.

Bu belirlemelerle birlikte, Gerze’miz Sinop ilinin bir ilçesi olarak ülkemizin 6 yatırım teşvik bölgesinden 5. Bölgede yer almaktadır. 6 en çok teşvik tedbirlerinden yararlanılan bölge. 5 ise, onun hemen bir tık daha azından yararlanan bir seviyede. Oldukça avantajlı bir bölge.Teşvik tedbirleri yatırımcılara, vergilerin, sigorta primlerinin daha az veya hiç ödenmemesini; düşük faiz oranlı kredi kullanımını; yatırımını yapacağı yerin tahsisini isteme gibi birçok avantajı sağlıyor. Doğal olarak yatırımcılar artık, en çok avantaj nerdeyse, yatırımını oraya yapmaya çalışıyor. Gerze’miz de bu avantajlı bölgelerden birinin içerisinde. Bu avantajı öne çıkararak, yeni istihdam olanakları yaratacak firmaların kentimizde bunu yapmalarını sağlayarak; hem işsizliğe çare üretmiş oluruz. Ve hem de kentimize yeni gelir girişi sağlamış oluruz. Basit olarak böyle bir yatırım sonucunda 1 kişi işe girse örneğinden açıklamaya çalışalım. Böyle bir örnekte,  1 kişinin işsizlik sorununu çözmüş, bir ailenin evine aş ve huzur getirmesine vesile olmuş oluruz. Ücretinin 3.000 TL olduğunu varsaysak, bu tutarı da kentimizde harcayacağını düşünerek, kentimizin toplam ticari kapasitesine de, 3.000 TL bir ek yaratmış oluruz. Gerze’mizin esnafı, işletme sahibi de bu yatırımdan dolaylı olarak sebeplenmiş olur. Her ay düzenli olarak, daha önce olmayan bir gelir, kentimizin ticaretinde yer almaya başlar. Bu kapasiteyi 1 kişi yerine 1.000 kişilik bir yatırım olanağının hayat geçmiş olmasıyla anlamaya çalıştığımızda; 1.000 Gerzeli hemşerimiz işsizlikten kurtulacak, 1.000 aileye aş ve huzur girecek. 3.000.000 TL tutarında bir ek ticari kapasite de, Gerze esnafı ve işletmeleri için her ay tekrarlanan yeni kaynak girişine dönüşecektir. Bu ticari kapasite de, kendisine yeni istihdam olanakları ve yeni Gerzeli işsizlerin çalışmalarına olanak tanıyan işyerlerinin açılmasına yol açacaktır. Onun içindir ki, Gerze Belediye Başkanlığının yeni yatırımcıların, Gerze’mizin yatırım teşvik olanaklarından yararlanmalarını sağlamak için öncülük, liderlik etmeleri şarttır.

Vakit kaybetmeden. Peki bu yatırımcı arkadaşlar, bizim sadece beklediğimiz, herhangi bir şey yapmadığımız vaziyette gelir mi? Hayır. Gelenlerde tesadüftür. Onlara ulaşmalı, onları destekleyeceğimize onları ikna etmeliyiz. Bunu nasıl yapacağız? Onların mesleki örgütlenmeleri üzerinden (Sanayi/Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikler vs), onların seyrettikleri ekonomi kanalları (CNN, Habertürk, NTV, Bloomberg vs) sektör programları veya okuduğu gazeteleri (gazetelerin ekonomi sayfaları ve ekonomi dergileri vb), dinlediği radyolar (Endüstri Radyo gibi) üzerinden iletişime geçmeliyiz. Yapılan fuar organizasyonlarına veya bunlara ilişkin sempozyumlara katılmalı, kendi olanaklarımızla böyle yatırım organizasyonları ve fuarları yapmalı, yapılanların organizatörleri arasında aktif rol almalıyız. Kim yapmalı bunu? Bu işin lideri kim olmalı? Gerze Belediye Başkanlığı. Mevcut kadro Yapar mı? Sanmam. “Köyde Hayat Var” gibi Gerze’nin bir köy olduğu imajı yaratan saçma sapan programlarla tanıtım yaptığını sanan, sığ bir yöneticilik zihniyetinin, bunu başarması mümkün görülmüyor. Onun için bunu ancak biz yaparız. Ekibimizle ve ortak akılla.

Bir de, hali hazırda yatırımları devam eden yatırımcıların kapasite arttıran yeni yatırımları yapmaları için, onlar desteklenmeli, başka il veya ilçeye kaymalarını önlemeliyiz. Yine bu yatırımcıları, bizim elçilerimiz, bizi bu anlamdaki tanıtan referanslarımız olarak görmeli, bu fonksiyonları da onlardan istemeliyiz. Bu da ancak, bu durumların farkın olmayı ve yatırımcılara destekleyici davranmayı bilmekten geçer. Mevcut Belediye Başkanlığı ve ekibi, bu durumların farkında mı? Sanmam. Onlar, hükümetin kendilerinin farkına varmalarını bekleyen kolaycılıkla, bu işlerin yapılabileceğini sanıyorlar hala. Onlara tavsiyem, bu yazıları ve videoları izleyip, Gerze için yapılması gerekenlere hemen başlamaları. Yoksa, Gerze’mizdeki işsizliğin ve ticari kapasitesi sığ bir kent olarak kalmasının vebali, boyunlarınadır.

Bu iki ana başlığın dışında, evde yapılacak bir takım ev ekonomisi faaliyetlerinin hayata geçirilerek, atıl durumdaki iş gücünün gelir getirici faaliyetlere dönüştürülmesi; bunlar için kooperatif örgütlenmesinin hayata geçirilmesi gibi başlı başına konuşulup tartışılması gereken seçenekler var.  Bu gibi ev ve el mahsulü yöresel ürünlerin, özellikle CHP Belediyeleri arasında yapılmaya başlanan, yerel kooperatif dayanışmaları yoluyla, daha kolay bir şekilde tüketiciyle buluşmalarının sağlanması, her bir belediyenin bir diğerinin hem alıcısı ve hem de satcısı olduğu sistem gibi, hayata geçirilen ve devam eden projelere dahil olunması da var. e-ticaret sitesi yoluyla hemşerilerimizin el ve ev emeği ürünlerinin kolay bir şekilde satılmasının sağlanması; tarımın içine düşürüldüğü üzücü durumdan, ancak üretimler çıkılacağı gerçeğinden hareketle, Gerze’de yaşayan ve yakın köylerde küçük toprak parçalarına sahip hemşerilerimizin, bu topraklarının atıl kalması yerine, meyvecilik, seracılık, sebzecilik, bahçecilik gibi seçeneklerle değerlendirilip, bu ürünlerinin de, Gerze içerisinde değerlendirilmeyen fazla kısmının, yukarıda ifade ettiğimiz örgütlü olanaklarla satışının yapılması ve ederinden değerlendirilmesi gibi daha uzun uzun konuşulacak pek çok, bu soruyla irtibatlı seçeneklerimiz mevcuttur. Turizm yatırımlarında Citta Slow markasının, Beyaz Balina Aydının veya simgemiz olan Hacı Kadın Horoz ve Tavuğunun kullanımıyla ilgili yapılacak çok şey vardır.  Türkiye’nin 3-4 endemik yerli tavuk ırkından birisi olan hacı kadın tavuğunun varlığını, Gerze olarak kullandığımız söylenemez. Bütün bunları daha ileriki söyleşilerde veya sorularınızda ayrı birer konu olarak konuşmak isterim.  

Yukarıda ifade ettiğimiz seçeneklerin, mevcut Belediye Başkanlığı yapısı ile hayata geçirilebileceğini düşünmüyoruz. Onlar işsizliğe çare bulmak ve kent gelirlerinin arttırılması sorunlarıyla pek ilgilenmiyorlar. Onlar, İnşaat üzerine bir kalkınma ve yatırım modeli benimsemişler. İnşaat karteli 5 li çete ve diğer küçük projelerde kopyalarına, para kazandırma esaslı kalkınma modeliyle övünerek; inşaat maketi ve sözleşme imzalama fotoları yayınlayarak mutlular. Ama sadece inşaat yapmanın; tarımı göz ardı etmenin, halkın temel ihtiyaçlarını giderecek yeni istihdama dönük yatırım ve iş olanakları yaratma zorunluluğunun yerine geçemeyeceğini, yeterli olamayacağını anlamış durumda değiller. Kısa vadede anlayacaklarını da sanmıyorum. Keşke yukarıda söylediklerimizi hayata geçirmek isteseler. Ben ve arkadaşlarım, birer Gerzeli olarak bundan ancak mutlu oluruz. Ama bu bakış açısıyla mümkün görülmüyor. Biz Gerzeliyiz. Biz istersek bunların hepsini yaparız. Siz varsanız biz de varız.   

Gerze Gündem Haber

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2021, 11:40

Mustafa Yoğurtçu

YORUM EKLE
banner381
SIRADAKİ HABER