Vatandaş-Belediye İlişkisini Nasıl Kurmayı Düşünüyorsunuz

Gerze Belediye Başkanlığına Aday Adayı olan Gümrük Müşaviri Bülent Eryılmaz’a sorduğumuz “zorunlu haller dışında ve seçim dönemleri dışında vatandaş-belediye ilişkisini nasıl kurmayı düşünüyorsunuz?” ‘un cevabı.

Vatandaş-Belediye İlişkisini Nasıl Kurmayı Düşünüyorsunuz

Sorunuz ne kadar kapsamlı ve anlat anlat bitmeyecek durumda. Oldukça da önemli bir soru. Hemşerilerimizle sürekli ilişki içerisinde bulunmak katılımcı ve şeffaf belediyecilik açısından bizim birinci önceliğimiz.  Biz belediye başkanlığı seçiminde seçilmeyi neden istiyoruz? Halka hizmet etmek için. En iyi cevap bu olabilir diye düşünüyorum. Diğer seçenekler pek söylenmez. Mesela kişisel güç elde etmek! Bu talep, hayatında bu tür güç kullanım şansı bulamamış birçokları için, siyaset yapmanın da, başkan olmanın da, ana amacını oluşturur. Aslında kişisel istekleriyle ilgili bir taleptir. Kendisini tatmin etmek ister. Desinler içerir. El alem onu konuşacaktır. Ruhu okşanır. Peki ben bu işi neden istiyorum? Daha önceki birkaç söyleşi veya duyuruda ifade ettiğim gibi, amacım güç kullanmanın zevki değil. Bu zevki 20’ li yaşlarımda yapmaya başladığım Müfettişlik, Bölge Müdürlüğü veya özel sektörde Yönetim Kurulu üyelikleri, İcra Kurulu üyelikleri, Direktörlük gibi işler yaparken, fazlasıyla tatmin ettim. Yani ne kariyer yapmak bakımından ve ne de bu yetkinin sağladığı gücü tatmak açısından herhangi bir ihtiyaç hissetmiyorum. Esasen bu tür özlemleri olanlara, daha önce bu duyguları yaşamış bir kişi olarak söylemem gerekirse, bu tür gerekçeler çok da insani değil. En güzel olan, insani olan; kulun kula kulluk etmediği, hep birlikte mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayabildiğimiz bir hayat sürebilmek. Ötesi, adil de değil, insani de. Bu kadar uzun girişi niye yaptım. Çünkü, bir işe girişinizde niyetiniz neyse, sonrasındaki faaliyetleriniz de, bu niyetin gölgesinde gerçekleşecektir. Eğer güç kullanma hevesinde iseniz, katılımcı, şeffaf, dayanışmacı, ortak akla inanan bir yönetici görüntüsü çizemeyeceksiniz demektir. O zaman sizden hizmet bekleyen hemşerilerinizi, belediye başkanlığı olarak götürmek zorunda olduğunuz hizmetlerin sadece birer kullanıcısı olarak görür, buna göre de davranırsınız. Bunun da yeterli olduğunu düşünürsünüz. O zaman,”ben yaptım oldu” cu bir belediyecilik gerçekleştirişiniz. Ne hizmet öncelikleri sıralamasını yaparken, yani ilk önce hangi hizmetleri yapalım? Sorunun çözümüne karar verirken,  hemşerilerinize, Gerzelilere sorma gereği duyarsınız. Ne de hizmetlerin hayata geçirilmesi sırasında, alınabilecek fikirleri alırsınız. Ve ne de üretilen hizmetin yeterli ve verimli olup olmadığına ilişkin geri dönüşleri önemsersiniz. Olmuş mu? Olmamış mı? Sorularını sormaz cevaplarını da önemsemezsiniz.  “Önce şunu yapacaz”, “Yaptık ya”, “ o kadar kusur kadı kızında da olur”, “size de yaranılmıyor he” diyen, üstten bakan, efendi rolüne bürünmüş bir yönetici görüntüsü verirsiniz. 

Peki böyle olmamayı nasıl sağlarız? Bunun yolu hizmet kullanıcısı olan Gerzelileri yok saymadan. Her aşamada Gerzelilerle beraber olarak, onların fikirlerini, rızalarını alarak. Öncelikli olarak ihtiyaçlar sıralaması dediğimiz bir listeyi hep birlikte oluşturarak başlamalıyız. Gerçekte Gerzeliler hangi hizmeti öncelikli olarak işitiyorlar? Hangi hizmet onlar açısından, diğerlerine göre daha önemli? Bunu Gerzelilerle beraber belirlememiz gerekmektedir. Bu belirlemeleri; Kent Konseyi toplantılarıyla ortaya çıkartabildiğimiz gibi, bu ve diğer hizmet üretim süreçlerinde yararlanacağımız bir yapı oluşturmalıyız. Öncelikli olarak her mahallede bir mahalle komitesi kuracağız. Mahallenin muhtarının da içinde olduğu, o mahalle ile ilgili kurulmuş özel bir sivil toplum kuruluşu veya dernek varsa onun temsilcilerinin de olduğu, mahalle yaşayanlarından kurulu bir mahalle komitesi olacak. Bu komite de; çocukları temsilen çocuklar, gençleri temsilen gençler, kadınları temsilen kadınlar, engellileri temsilen engellilerin de olduğu bir yapı kuracağız. Her mahallenin kentin geneli için alınacak kararlarda yetki kullanacağı bir de genel Kent Komitesi oluşturacağız. Üretilecek hizmetler, mahallede hayata geçirilecekse mahalle komitesinde tartışılıp, olgunlaştırıldıktan sonra belediyeye getirilecek; belediye de bunu kendi sistematiğinde meclis ve encümen çalışmaları ile yapılabilir kılacaktır. Eğer hizmet teklifi belediye tarafından oluşturulmuşsa da, eğer mahalle ile ilgili bir teklif ise, mahalle komitesine gönderilip anlatılıp, olgunlaştırılıp karar verilmesi, hizmetin nasıl şekil alacağına karar verilip, belediyeye son ilaveleri yapılmış haliyle dönmesi sağlanacaktır.  Eğer hizmet kentin genelini ilgilendiren bir hizmetse de, Kent Komitesinde tartışılıp olgunlaştırılıp karar verilecektir. İşte bu iki komite yapılanmasında, hem sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, hem de yaşadığı yere göre, cinsiyet, yaşlılık, engellilik durumlarına göre tüm hemşerilerimizin temsilcilerinden oluşturulacaktır.

Bu yapı, hem hizmetin neler olacağına ve öncelik kararlarının verilmesinde; hem hizmetin üretilmesi sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları engellemek için süreç denetimi anlamında ve son olarak; hem de hizmetten umulan faydanın sağlanıp sağlanmadığı, memnuniyetin seviyesi bakımından, yetkili ve sorumlu olacaktır. Belediye organizasyonu ise bu yapıyı çalıştıran, sisteminde ortaya çıkacak aksaklıkları gideren ve sonuç olarak yapıdan gelen talepleri dikkate alan bir konumda bulunacaktır. Yapının içerisinde iyi niyetle, pozitif hareket eden her tür hemşerimizin, kendisini ifade etmesine olanak verilecektir. Diğer siyasi görüş ve parti mensuplarının da yapıya katılımı talep edilecek, desteklenecek ve hep birlikte fikir üretilmesinin yolu açılacaktır. 

Diğer bir belediye-hemşeri ilişkisini sağlayacak yapı da, yıllık faaliyet değerlendirilmesi anlamında, isteyen her hemşerimizin katıldığı ve belediye başkanı ve çalışma arkadaşlarının geçilen bir yıl içerisinde yaptıkları işleri, gelir-gider tablosunu, sorunları ve çözüm önerilerini sundukları bilgilendirme toplantısı olacaktır. Sunumun devamında da, hizmet kullanıcısı hemşerilerimiz tarafından faaliyetlerin serbestçe değerlendirme, eleştirilme, onaylama görüşlerini ifade ettikleri bölüm gerçekleştirilecektir. Amaç, yukarıda ifade ettiğimiz Kent ve Mahalle Komiteleriyle, Kent Konseyi kararlarıyla, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle yapılan toplantılarda üretilen hizmetlerin, hesabının verilmesidir. Bu süreçler de şeffaf bir şekilde yürütülecektir. Çelişkili hiçbir hususun kalmasına müsaade edilmeyecektir.

Ben ve arkadaşlarım, katılımcı belediyecilikten, şeffaf belediyecilikten, yukarıdaki gibi bir çalışma şeklini anlıyoruz. Kararlar demokratik bir şekilde alınacak. Hemşerilerin tamamının süreçlere katılım hakkı tanınacak. Hemşerilerin önceliği ise, belediye başkanı ve ekibinin önceliğinde daha önemli olacaktır. Böylece, belediye başkanı ve ekibinin insafına, öngörüsüne ve vizyonuna mahkum olunmayacaktır. Biz Gerzeliyiz. Biz istersek her şeyi başarabiliriz. Siz varsanız bizde varız.       

Gerze Gündem Haber

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2021, 11:40

Mustafa Yoğurtçu

YORUM EKLE
banner381
SIRADAKİ HABER