Son 13 Gün! Tüm Mükellefleri İlgilendiriyor

Bilindiği üzere, 7256 Sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanuna eklenen Geçici 93 ’üncü Maddeye göre, yurt dışında bulunan varlıkların beyan edilerek ülkeye getirilmesi; yurt içinde Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 30/6/2022 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilmesi halinde bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağı öngörülmüş ve Geçici 93’üncü madde kapsamında beyan edilen varlıklar üzerinden herhangi bir oranda vergi alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ VE MUHASEBE KAYITLARI

Öncelikle şunu belirtmek isteriz; Varlık Barışından yararlanan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, sırf varlık barışından yararlandılar diye asla incelemeye alınamazlar. Bu konuda, Geçici 93’üncü madde de açık hüküm var. Varlık barışından yararlanmış gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, varlık barışından yararlansınlar veya yararlanmasınlar, her zaman incelemeye alınabilirler. Varlık barışından yararlandıktan sonra rutin incelemeye alınan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri varlık barışından yararlanmış olmalarının faydalarını görürler. Nasıl mı?

1.000.000 TL, Varlık Barışından yararlanıldığında;

1) Önce,1.000.000 TL "GVK Geçici 93’üncü madde, Varlık Barışı 2017-2018-2019-2020-2021-2022 yılları için" açıklamasıyla bankaya yatırılacak.

2) Sonra bu tutar, “7256 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye'de Sahip Olunan Para, Altın, Döviz, Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları İle Taşınmazlara İlişkin Bildirim” ile bağlı bulunulan Vergi Dairesine bildirilecek.

3) Bankaya yatırılan para,

102-Bankalar 1.000.000(B)

549-Varlık Barışı 1.000.000(A)

şeklinde kayıtlara alınacak.

4) Bankaya yatırılan para anında serbestçe kullanılabilecek.

5) Borçlar ödenebilecek,

320- Satıcılar 1.000.000 (B)

331- Ortaklara Borçlar

340- Alınan Sipariş Avansları

131-Ortaklardan Alacaklar

102- Bankalar

… gibi

102-Bankalar 1.000.000(A)

6) Bu tutar, borçlar ödemesinde kullanılabileceği, başka banka hesabına havale edilebileceği, ortağa borç verilebileceği, ortağa olan borcun ödenmesinde kullanılabileceği gibi ortaklar tarafından vergisizde çekilebilecek.

549- Varlık Barışı 1.000.000(B)

331-Ortaklara Borçlar 1.000.000(A)

331- Ortaklara Borçlar 1.000.000(B)

102-Bankalar 1.000.000(A)

7) Bu tutar, ortaklar tarafından vergisiz çekilmeyecekse sermayeye de ilave edilebilecek.

501- Ödenmemiş Sermaye 1.000.000(B)

500-Sermaye 1.000.000(A)

549-Varlık Barışı 1.000.000(B)

501-Ödenmemiş Sermaye 1.000.000(A)

8) Vergi incelmesi sonucu, 1.000.000 TL tutarındaki karın gizlendiği tespit edildiğinde, bu tutar varlık barışı kapsamında yatırılan 1.000.000 TL'den mahsup edilecek. Cezalı kurumlar vergisi veya gelir vergisi ödenmeyecek.

9) Vergi incelmesi sonucu, %18 KDV oranlı 180.000 TL tutarındaki KDV'nin indirimi ret edildiğinde, 180.000/0,18 =1.000.000 TL, Varlık Barışı kapsamında bildirilen 1.000.000 TL'den mahsup edilecek. Cezalı KDV ödenmeyecek.

10) 7256 sayılı Kanun kapsamında Varlık Barışından yararlanıldığında, incelemeyi yapanlarca 8. ve 9. maddelerde belirttiğimiz mahsup işlemlerini yapmayacak, cezalı tarhiyat yapacak. Bu durumda mükellef tarafından vergi mahkemesinde dava açılacak.

11) Halihazırda incelemesi devam eden, 30 Haziran 2022 tarihine kadar incelemesi sonuçlanmamış veya 30 Haziran 2022’ye kadar incelemeye alınacak İşletmelerde, Varlık barışından yararlanabilecekler.

12) Varlık Barışından yararlanılması durumunda, SADECE gelir veya kurumlar vergisi değil, katma değer vergisi tarhiyatının da yapılamayacağı yönünde, mükellef lehine verilmiş yargı kararları bulunmaktadır.

İlerleyen günlerde, yeni bir Matrah ve Vergi artırımı gibi düzenleme yapılmayacağını, onun yerine, 5811 sayılı Kanunda olduğu gibi % 2-5 oranında vergi uygulayarak yeni bir Varlık Barışı ve borçların yeniden yapılandırılmasının gündeme geleceğini düşünüyoruz.

Geçmişe dönük olarak kayıt ve beyan dışı bırakılmış kazançlarınızı, 30/06/2022 tarihine kadar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 93’üncü madde hükmüne istinaden vergi dairelerine bildirilerek, vergi ödemeksizin matrah artırımında bulunmak gibi bir imkândan yararlanın.

Son 13 gün!

Şimdi ekonomiye güç katma zamanı. Hem siz kazanın, hem ülkemiz kazansın…

YORUM EKLE